Contul meu

Urmărește pașii de mai jos pentru crearea unui cont nou Brio:

  1. Click pe butonul Creează cont din meniu.
  2. Alege un abonament/pachet de abonament cu extraopțiuni.
  3. Completează câmpurile cu datele tale și finalizează înregistrarea.
  4. Validează linkul primit pe e-mail.
  5. Administrează și alege profilul elevului pentru testare.

După introducerea adresei de e-mail în pagina de Autentificare, se accesează butonul „Am uitat parola”.

Parola contului poate fi schimbată din Contul meu Setări cont&parolă.

Ștergerea contului se realizează printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail [email protected].

Administrarea profilurilor se realizează după autentificare, din secțiunea Contul meu Administrare profiluri elev.

Într-un cont de utilizator pot fi adăugate maximum 4 profiluri diferite de copii.

Alegerea profilului se realizează din secțiunea Contul meu Schimbă profil elev sau după ce vă autentificați.

Folosirea codului de voucher se realizează din Contul meu Testează-te, prin apăsarea butonului Încarcă voucher nou.

Da, poate fi folosit același cont pentru copii din clase diferite.

Abonamente și extraopțiuni

Creditele se activează imediat după debitarea cardului cu suma aferentă abonamentului/extraopțiunii alese. În cazul alegerii unui abonament/extraopțiune cu plată lunară, creditele se vor activa în fiecare lună (nr. de teste conform cu abonamentul), în timp ce în cazul plății anuale a abonamentului/extraopțiunii, vor fi activate toate creditele incluse în acestea din momentul achiziționării lor.

Un credit se folosește pentru un test. Creditele din contul utilizatorilor se consumă în următoarea ordine:

  • Creditele de voucher cu dată de expirare
  • Creditele de voucher simple (fără dată de expirare)
  • Creditele din abonament

Creditele aferente abonamentului achiziționat nu se reportează de la lună la lună.

Extraopțiunea nu poate fi achiziționată fără un abonament activ în cont.

Plata recurentă a abonamentelor/extraopțiunilor semnifică debitarea automată a cardului în data reînnoirii acestora, doar în cazul în care utilizatorul nu își anulează abonamentul/extraopțiunea înainte de aceasta.

Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor asociate cardului bancar (nume titular, număr card, data de expirare și codul CVV) sunt gestionate de Stripe.

Administrarea datelor cardului poate fi realizată în Contul meu Abonamente și extraopțiuni Administrează cardurile tale.

Facturile tranzacțiilor efectuate pe platforma Brio se regăsesc în Contul meu Abonamente și extraopțiuni.

Anularea abonamentului/extraopțiunii se realizează din Contul meu Abonamente și extraopțiuni Renunță la abonament/extraopțiune.

Testare

Generarea testelor se realizează din Contul meu Testează-te, alegând apoi materia, clasa și capitolele de materie din care vor fi aleși itemii de testare.

Timpul de rezolvare al testelor Brio este dinamic, alocându-se în funcție de capitolele de materie selectate pentru generarea testului.

Testele de antrenament sunt bazate pe generarea programatică (IA), dinamică și randomizată de itemi și se adresează pentru moment elevilor ciclului primar (I-IV).

Rezultatele testărilor pot fi vizualizate în Contul meu Rezultate.

Brio își dorește să acopere cât mai multe materii din curricula școlară pe viitor.

Intervalele de testare sunt opționale. Elevii se pot testa ori de câte ori ei sau părinții lor simt nevoia de evaluare a cunoștințelor, sau atunci când au încheiat un nou capitol sau an de studiu ori când vor să se pregătească pentru un viitor examen.

Brio recomandă testarea periodică, în scopul imprimării unei evoluții treptate, mai eficientă decât acumulările masive în momentele critice. De asemenea, monitorizarea constantă a progresului îi ajută pe părinți să țină sub control nivelul educațional al copilului.

Brio oferă elevilor testați feedback la nivel de întrebare. În urma fiecărui test, sistemul generează un raport de performanță care indică rezultatele obținute de elev pe capitole și sub-capitole și în plus îi arată acestuia itemii la care a răspuns corect sau greșit.

Nu, Brio nu oferă feedback de acest tip. Elevii care doresc să învețe rezolvarea unei anumite probleme cu care au fost confruntați în sistemul Brio sunt rugați să discute această problemă cu părinții sau profesorii lor.

Metodologie

Itemii au un singur răspuns corect. Notarea acestora este diferită în funcție de gradul lor de dificultate, capacitatea de diferențiere și probabilitatea de oferire a unui răspuns corect din întâmplare. Scorarea (calcularea rezultatului) este realizată pe baza acestor parametri, în conformitate cu o procedură matematică subsumată Teoriei Răspunsului la Item.

Întrebările Brio au fost dezvoltate de o echipă extinsă de profesori români cu vastă experiență în domeniile lor de activitate, în colaborare cu specialiști în psihometrie. Pentru a citi mai multe despre Echipa Brio, accesați acest link.

Testele Brio sunt structurate pe domenii de conținut, conform programei școlare.

Nota nu corespunde cu centila. Pentru a înțelege mai bine conceptul de centilă, este util să ne imaginăm că toți elevii români din același an de studiu (de exemplu, toți elevii de clasa a VIII-a) sunt împărțiți în 100 de grupe cu număr egal de membri.

Pentru un elev care se află la centila 80, acest lucru înseamnă că el este în al 80-lea grup, din cele 100 de grupuri egale, numărând de jos către vârf. Prin urmare, 20% dintre elevii din România (de aceeași clasă) sunt mai buni decât el și 80% sunt mai slabi sau egali cu el. Centila este așadar o poziție într-o ierarhie și nu o notă.

Testele se adresează elevilor de toate nivelurile, de aceea cuprind întrebări de la cele mai simple la cele mai complexe. Nu există elevi prea slabi sau prea buni ca să dea testele Brio. Testele au întrebări configurate automat pentru a oferi o radiografie completă a cunoștințelor și competențelor elevilor, indiferent la ce nivel se află aceștia.

Această caracteristică este proprie metodologiei psihometrice utilizate de sistemul Brio (Teoria Răspunsului la Item, IRT). Parametrii IRT ai fiecărei întrebări sunt cunoscuți înainte de alocarea respectivei întrebări unui test. Cunoscând nu doar răspunsurile corecte sau greșite ale unui elev, ci de asemenea parametrii întrebărilor la care au fost date aceste răspunsuri, sistemul poate calcula cu precizie nivelul de abilitate al elevului testat.

De exemplu, chiar dacă două teste nu conțin nici o întrebare identică, dacă este cunoscut pentru fiecare întrebare gradul ei de dificultate și sistemul are grijă ca fiecare copil să primească întrebările cu gradul de dificultate corect, atunci întrebările sunt echivalente (chiar dacă nu identice), iar testele în ansamblul lor sunt și ele echivalente (chiar dacă nu identice).

Atunci când se modifică programa școlară (dacă aceasta se modifică), testele Brio se vor modifica și ele pentru a urma programa.

Nu contează cât timp alocă elevul testat pentru rezolvarea unei întrebări. Sistemul ia în calcul doar dacă răspunsul la o întrebare este corect sau greșit.

Accesează secțiunea Metodologie pentru mai multe detalii.

Diverse

Testele Brio sunt concepute pentru a oferi acces la rezultate atât elevului însuși, cât și părinților acestuia/tutorelui legal. De aceea la crearea unui cont Brio sunt solicitate informații atât despre elev, cât și despre un părinte (nume, prenume, telefon, email). La adresa de e-mail a părintelui vor fi trimise informări în legătură cu toate activitățile contului respectiv (teste efectuate, achiziții de credite etc.).

Situația fiecărui elev este unică din acest punct de vedere. Timpul necesar îmbunătățirii rezultatelor depinde de o multitudine de factori precum nivelul actual de cunoștințe, numărul și complexitatea zonelor cu performanțe slabe, capacitatea elevului de învățare și mobilizare etc. Recomandarea generală este ca testarea unui elev să se realizeze periodic astfel încât situația progresului să fie tot timpul sub control iar acumulările de noi cunoștințe să se facă în mod treptat și monitorizat.

La finalul fiecărei evaluări, Brio generează un raport de performanță în care sunt analizate rezultatele pe capitolele anului de studiu evaluat, precum și rezultatele pe fiecare sub-capitol din cadrul acestora. Astfel, elevul sau părintele acestuia poate afla exact unde există lipsuri și care sunt noțiunile sau competențele asupra cărora trebuie să mai lucreze pentru a atinge maximul de performanță.

În fiecare testare sunt incluse doar acele unități de învățare pe care elevul, părintele sau profesorul dorește să le testeze.

La inițializarea fiecărui test Brio elevul are oportunitatea de a alege dacă va fi testat pentru toată materia unui an școlar, sau doar pentru părți ale acesteia. În acest fel, testele Brio sunt flexibile pentru nevoile de evaluare ale oricărui elev.

Fiecare elev are posibilitatea de a-și configura propriul test, selectând anul de studiu și capitolele din acel an de studiu pe care dorește să le includă în testare.

Astfel, un elev aflat la început de clasa a X-a poate selecta pentru testare toate capitolele din clasa a IX-a, iar un elev aflat la mijlocul clasei a X-a poate selecta doar acele capitole parcurse la clasă până în acel moment. De asemenea, orice elev este liber să-și testeze cunoștințele din anii de studiu anteriori.

Aceste filtre se aplică înainte de inițierea fiecărei sesiuni de testare.

Orice test poate fi păcălit, dacă elevul care dă testul este motivat de a păcăli și dacă el nu este supervizat în mod adecvat. Totuși, aceste teste sunt administrate elevilor de obicei fără o miză, alta decât autocunoașterea. Frauda ar trebui să fie exclusă dacă motivația elevilor este cea corectă.

Pentru situațiile în care există risc de fraudă, precum testările cu miză mare pentru elevi sau pentru alte persoane implicate în testare, recomandăm cu tărie supervizarea testării. Brio oferă pentru astfel de cazuri atât posibilitatea de a realiza testarea în mod creion-hârtie (offline), cât și propriile servicii de supervizare.

Bazele de date cu informațiile referitoare la testările realizate de elevi în sistemul Brio sunt stocate pe serverele Brio, în mod criptat. Brio utilizează o tehnologie informatică care asigură un foarte înalt nivel de siguranță a datelor.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.