Cum se realizează scorarea testelor Brio

Spre deosebire de alte teste, testele Brio nu sunt statice. La fiecare generare de test, itemii sunt diferiți, lucru posibil respectând anumiți parametri specifici:

Sistemul „înțelege” că va avea nevoie de 10 itemi din categoria Fracții și 10 itemi din categoria Mulțimi.
Fiecare categorie selectată conține itemi de dificultate medie, ridicată și ușoară.
Sistemul alternează itemii din categoriile Fracții și Mulțimi, precum și itemii de dificultăți diferite.

Banca de itemi cuprinde zeci de mii de exerciții și subiecte diferite, motiv pentru care fiecare test este diferit, dar cu același grad de dificultate.

În spatele generării fiecărui test Brio stă cel mai performant sistem educațional de testare: Item Response Theory (IRT), bazat pe mii de cercetări științifice internaționale.

Sistemul de testare nu penalizează numărul de răspunsuri greșite, așa cum se întâmplă în cazul unui test clasic, ci TIPUL itemilor greșiți.

De exemplu, dacă un elev greșește în mod sistematic itemii mai dificili din test, algoritmul trage concluzia că nu are nivelul de abilitate (competență) suficient de dezvoltat pentru a putea rezolva itemi dificili și apoi, pe baza nivelului de dificultate al itemilor pe care în mod sistematic i-a rezolvat corect, estimează cât de dezvoltată este cu adevărat abilitatea elevului respectiv.

Apoi, dacă un elev rezolvă corect itemii dificili din test, dar greșește la unul sau mai mulți itemi simpli, nu înseamnă că abilitatea de a rezolva itemi simpli (competența) nu există, ci denotă, mai degrabă, o lipsă de atenție sau concentrare.

Scopul testului, însă, nu este acela de a măsura atenția elevului – ci acela de a măsura abilitatea elevului.

Greșelile la itemii simpli nu ar trebui să penalizeze elevul. Și algoritmul de scorare chiar asta face, nu penalizează sau penalizează doar foarte puțin greșelile care cad semnificativ sub nivelul stabilit de competență al elevului.

Mai mult decât atât, sistemul ia în considerare faptul că răspunsul la item poate fi dat din întâmplare (la un item cu 4 variante de răspuns din care una și numai una este corectă, un răspuns la întâmplare are o șansă de 25% să fie totuși corect).

Brio schimbă modul în care se face evaluarea elevilor
  1. Evaluarea competențelor – fiecare elev știe cât de bine stăpânește un anumit capitol sau de cât timp are nevoie pentru a-și îmbunătăți performanța școlară
  2. Asigurarea obiectivității și imparțialității – itemii din test nu mai sunt realizați de profesorul care predă la clasă
  3. Eliminarea erorii – erorile sau diferențele de notare sunt eliminate
  4. Indicarea gradului de performanță (al elevului și profesorului) – raportul Brio ilustrează performanța școlară a elevului, dar și a profesorului de la clasă
  5. Monitorizarea evoluției – este foarte ușor de observat „traseul” fiecărui elev, de la testarea inițială, cea de parcurs și/sau finală

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.