Test literație
Clasa I-VIII

Citește aici al doilea Raport privind nivelul de literație al elevilor din România (Aprilie 2023).

Vezi aici primul raport de literație realizat în România (mai, 2022).

Competențele de literație reflectă capacitatea unei persoane de a relaționa cu un text. Cititorul competent înțelege și interpretează textul – chiar la prima citire atentă – în detaliu și nuanțat, utilizează informațiile din el, evaluează conținutul ideatic și forma sa, reflectează asupra sa și interacționează cu el pentru a-și atinge scopurile, a-și îmbogăți cunoștințele și a-și amplifica potențialul, precum și pentru a participa la viața societății (OECD, 2018).

Pe scurt, competențele de literație reprezintă capacitatea unei persoane de:

  • a citi un text cu înțelegere;
  • a interpreta textul prin prisma conexiunilor dintre text și ceea ce știa înainte de a-l citi;
  • a-și forma și exprima o părere despre text;
  • a folosi informațiile sau ideile extrase din text.

Măsurarea nivelului de literație

Relaționarea cititorului cu textul este influențată de o serie de factori care țin de text, de cititor și de sarcină.

Fiecare text are un anumit nivel de complexitate (de exemplu, lungime, conținut ideatic și limbajul aferent, structura, tipul de text și forma de prezentare mai familiare sau mai puțin familiare cititorului etc.).

Cititorul are o serie de trăsături relevante în raport cu textul și cu sarcina: e la o anumită vârstă, are un set de cunoștințe generale și experiențe de viață, precum și un nivel al competenței de citire (decodare, viteză de citire, capacitate de înțelegere, procesare, interpretare a celor citite precum și a sarcinii) etc.

Sarcina de realizat pentru care citim va influența felul în care citim: modul de citire (rapidă sau profundă) pe care îl folosim, atenția pe care o acordăm textului întreg sau părților sale, contextul în care citim, suportul digital sau letric pe care accesăm textul, dificultatea pe care o atribuim sarcinii (inclusiv înțelegerea sarcinii), percepția proprie despre complexitatea textului etc.

De aceea, măsurarea nivelului de literație al unui elev este un demers complex și, ca orice evaluare, va oferi rezultate care necesită interpretare funcție de scopul măsurării.

Rolul competențelor de literație

Competențele de literație au un rol crucial în viața unei persoane, ajutând la dezvoltarea capacităților de reflecție și exprimare, de gândire critică și empatie, asigurând integrarea și participarea în societate la componentele vieții.

Testează-te

Testele de literație Brio

Testele de literație Brio reprezintă o standardizare a competențelor de literație pe niveluri de clasă (clasele 1-4, respectiv 5-6 și 7-8). Presupunem că elevii care se testează pot citi și pot gestiona independent nu doar relația lor cu textele propuse în testare, dar și cerințele fiecărui item. Itemii s-au construit pornind de la testele internaționale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) și respectiv PISA (Programme for International Student Assessment), însă nu acoperă toată gama de competențe de literație evaluate în aceste teste.

Pentru a asigura accesibilitatea și aplicarea facilă a testelor BRIO (pe platformă online, cu rezultate oferite automat), ele se rezumă la itemi de evaluare cu răspuns la alegere. Testele măsoară nivelul de performanță pe trei categorii de competențe:

  • localizarea informațiilor (accesarea și desprinderea informațiilor de interes din text; localizarea și selectarea părților relevante din text)
  • înțelegerea textului (atât a sensului literal, cât și prin integrarea informațiilor și generarea de inferențe)
  • sintetizarea informațiilor, ideilor din text (care este premisa evaluării și reflecției asupra textului)

Raport de evaluare teste de literație

În urma testului de literație, elevul primește un raport generat pe baza răspunsurilor sale la test. Acest raport descrie nivelul competențelor sale de literație la nivelul clasei pentru care a optat să dea testul. Raportul se bazează pe BRIO®, sistemul de testare standardizată pentru accelerarea performanței în învățământ.

Raport

Rezultatul testelor de literație

Rezultatele sunt prezentate sub forma Indicelui de literație, un scor care poate varia între 0 (foarte slab) și 100 (foarte competent). Scorul total reflectă nivelul general al competenței de literație. Acest scor reflectă capacitatea generală a elevului de a procesa textul citit în cursul testării. În raport sunt furnizate, de asemenea, și scorurile pentru cele trei componente ale literației: localizarea informațiilor, înțelegerea și sintetizarea textului.

Testează-te
Creează cont nou

Dacă ești elev sau părinte, poți crea un cont completând datele de mai jos.

Testele de literație sunt gratuite, iar în urma acestora fiecare elev va primi un raport de feedback bazat pe răspunsurile date. La finalul sesiunii, acesta va fi trimis pe adresa de e-mail asociată contului.

Dacă ești profesor/director și reprezinți o unitate școlară sau centru de meditații:

Poți folosi gratuit testele de literație pentru a testa nivelul de alfabetizare funcțională, pentru clasele I – VIII. Trimite-ne un e-mail pe [email protected] dacă vrei să folosești la clasă testele de literație.

Ai deja cont? Loghează-te aici.

You must complete before submitting.
You must complete before submitting.
You must complete before submitting.
Am fost înștiințat că îmi pot exercita gratuit dreptul de informare, de acces, opoziție, intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă, dreptul de a mă adresa justiției și/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa Str. Icoanei Nr. 29A, București. Mai multe informații privind politica noastră de protecție a datelor dvs. personale găsiți pe site-ul nostru în secțiunea Confidențialitatea datelor.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.