Planul Național de Redresare și Reziliență

Brio – prima și singura platformă de testare standardizată din România – vine în întâmpinarea nevoilor identificate în sistemul educațional românesc, oferind instrumentele de lucru necesare îndeplinirii obiectivelor din proiectul „România Educată”.

Testele standardizate digitale Brio pentru principalele materii școlare (Matematică, Limba Română, Istorie) sunt avizate de Ministerul Educației Naționale și acoperă întreaga materie școlară, făcând posibilă monitorizarea și evaluarea performanței elevilor. Testarea standardizată Brio oferă posibilitatea de identificare a nivelului real de cunoștințe, asigurând în același timp creșterea notelor și promovabilității în cazul examenelor naționale.

Pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” lansat de Ministerul Educației prin PNRR (Ordin nr. 3.674/14.02.2023), Brio pune la dispoziția școlilor eligibile abonamente anuale nelimitate la prețul de 59 RON/copil din grupul țintă luat în calcul. Pentru calcularea și comunicarea necesarului către UAT va fi folosită următoarea formulă:

59 (RON) x nr. de copii din școală x 3 ani (durata programului) = TOTAL NECESAR*

* în RON, fără TVA.

CARE ESTE PROCEDURA DE APLICARE?

Disponibilă pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

  1. Completarea unui chestionar din care să reiasă o analiză de nevoi cu necesarul de dotare.
  1. Unitățile de învățământ și unitățile conexe eligibile din rețeaua școlară vor elabora analiza de nevoi cu necesarul de dotare pe care o vor trimite UAT-ului.
  1. Centralizarea analizelor de nevoi la nivelul UAT-ului în vederea elaborării Cererii de finanțare.
  1. Verificarea informațiilor transmise în analizele de nevoi de către ISJ, pentru evitarea dublei finanțări și Avizarea Cererii de Finanțare.
  1. Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma dedicată http://uefiscdi-direct.ro, până în data de 29.03.2023, ora 17:00, conform GHIDULUI DE DEPUNERE ONLINE.

Solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare.

CALENDARUL APELULUI
Depunerea proiectelor:
19.12.2022 - 29.03.2023
Evaluarea eligibilității proiectelor:
TBD
Evaluarea calitativă a proiectului:
TBD
Publicare liste finale:
TBD
Contractare:
TBD

Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2024.

Intră în legătură cu noi pentru mai multe informații
Telefon: 0751.237.170 (10:00 - 17:00, L-V)

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp.

Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Câmpul este obligatoriu
Am fost înștiințat că îmi pot exercita gratuit dreptul de informare, de acces, opoziție, intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă, dreptul de a mă adresa justiției și/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa Str. Icoanei Nr. 29A, București. Mai multe informații privind politica noastră de protecție a datelor dvs. personale găsiți pe site-ul nostru în secțiunea ”Confidențialitatea datelor” a site-ului.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.