Termeni și condiții
1. INFORMAȚII DESPRE WEBSITE Brio

Site-ul [www.brio.ro] (în continuare, "Website") este proprietatea Brio Teste Educaționale S.R.L., cu sediul social în Str. Icoanei Nr. 29A, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11091/2014, cod unic de înregistrare 33619756, capital social subscris și vărsat 11400lei, email [email protected]

Orice referire la "noi" sau derivate ale acestui cuvânt în prezențul document reprezintă o referire la Brio Teste Educaționale S.R.L.

2. ACORDUL DE RESPECTARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Prin utilizarea Website-ului, vă exprimați acordul să respectați obligațiile detaliate mai jos (denumite în cele ce urmează „Termeni și Condiții”) menite să informeze utilizatorii asupra condițiilor de utilizare a Website-ului și asupra serviciilor și beneficiilor acordate precum și asupra obligațiilor ce incumbă utilizatorilor Website-ului.

Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, trebuie să încetați folosirea Website-ului.

Informațiile regăsite pe Website pot suferi modificări sau actualizări, în astfel de cazuri utilizatorii vor fi notificați prin sistemele electronice asociate cu contul lor de utilizator. Utilizatorii se vor supune modificărilor / actualizărilor; de aceea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice periodic notificările din partea Brio precum și această pagină, pentru a fi la curent cu noile modificări/actualizări.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR 3.1. Prezentare generală

Înregistrarea pe Website permite efectuarea testelor școlare si psihologice Brio (denumite în continuare „Teste Brio”). Testele Brio au fost concepute special pentru a permite verificarea cunoștințelor tuturor elevilor din toate ciclurile școlare pre-universitare. Înregistrarea pe Website permite la acest moment testarea cunoştiintelor la matematică și limba română, rezervându-ne dreptul (fără a avea obligația) de a extinde verificarea cunoştiintelor și la alte arii curriculare, sau la alte variabile educaționale care nu țin de cunoştinţe (de exemplu, motivația școlară). Testele Brio care testează cunoştinţe școlare respectă programa școlară pre-universitară din România.

Testarea Brio este realizată flexibil, în funcție de domeniul sau subdomeniul de testare dorit a fi verificat de către utilizator. Testele sunt concepute în așa fel încât poate fi verificat nivelul de cunoştinţe al utilizatorului corespunzând curriculum-ului aferent oricăreia dintre clasele I la XII: de exemplu, itemii dedicați unui utilizator de clasa a III-a sunt realizați pe baza programei școlare aferente acestui nivel. Ne rezervăm dreptul (fără a avea obligația) de a extinde domeniile de testare și către teste recapitulative, cum ar fi testele pentru Bacalaureat, teste dedicate pe capitole sau arii de invatare sau teste conexe (de personalitate, de inteligență șamd).

3.2. Modalitatea de testare

Testele vor fi susținute în sistem online, de la calculatorul fiecărui utilizator. Pentru a începe un test, utilizatorul trebuie să își creeze un cont și ulterior să acceseze respectivul cont în vederea susținerii testului. Mai multe despre procedura de accesare a contului („log in”) și inițierea testelor puteți afla aici.

Testele sunt cronometrate, fiecare test având alocat un timp care este considerat de Brio ca fiind suficient pentru parcurgerea și rezolvarea tuturor itemilor. Neparcurgerea tuturor itemilor în timpul alocat testării sau oprirea testului de către utilizator înainte de expirarea timpului alocat nu atrage lipsa generării rezultatului, însă doar itemii parcurși vor fi reflectați în rezultatul final al testului.

Testele Brio nu necesită cerințe tehnice deosebite pentru a putea fi susținute. Testul se poate parcurge prin intermediul oricărui browser. Browserele de dată mai recentă (după anul 2010) ar putea facilita parcurgerea testelor din punct de vedere tehnic. Se recomandă utilizarea unor versiuni noi ale oricărora din browserele: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, sau Google Chrome.

Testele pot fi parcurse oricând și pot fi repetate ori de câte ori va dori respectivul utilizator, neexistând un anumit calendar de testare, în limita abonamentului lunar ales.

Susținerea Testelor Brio este contra cost și este condiționată de achiziționarea unui anumit tip de abonament (detalii aici) Astfel, în cadrul abonamentului de tip „START”, utilizatorul va putea efectua două testări unice școlare (unul Matematică + unul Română sau două Matematică, sau două Română) lunar, având acces și la două teste (inteligență + personalitate ) suplimentar, care pot fi aplicate oricând pe perioada abonamentului, în cadrul abonamentului de tip „PLUS” - utilizatorul va putea efectua patru testări unice școlare (două Matematică + două Română sau orice combinație de 4 a acestora) lunar, având acces și la două teste (inteligență + personalitate) suplimentar, care pot fi aplicate oricând pe perioada abonamentului și la alte două teste (Interese vocaționale + stiluri de învățate) care pot fi aplicate începând din luna 3 a abonamentului, iar în tipul de abonament „UNLIMITED”, utilizatorul va putea efectua teste nelimitate în condițiile unei utilizări domestice rezonabile: - max. 5 device-uri pe care abonamentul este utilizat simultan, o medie de max. 4 teste unice/zi/cont lunar, având acces și la două teste (inteligență + personalitate) suplimentar, care pot fi aplicate oricând pe perioada abonamentului, la alte două teste (Interese vocaționale + stiluri de învățate) care pot fi aplicate începând din luna 3 a abonamentului și la teste de inteligență emoțională care pot fi aplicate începând cu luna 6 a abonamentului.

Odată ce testul este iniţiat, acesta nu poate fi suspendat temporar şi reluat. În cazul în care survine un eveniment care împiedica utilizatorul să continue testul (de exemplu: închidere accidentală a browserului, căderea conexiunii la reţea), testul rămâne activ pe serverul nostru şi poate fi reluat de îndată ce evenimentul care a cauzat întreruperea este înlăturat. Cu toate acestea, timpul necesar înlăturării evenimentului nu va fi adăugat timpului de testare, existând posibilitatea ca astfel de evenimente să ducă la imposibilitatea parcurgerii tuturor itemilor înainte de expirarea termenului de testare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru sistemul tehnic folosit de utilizator şi pentru funcţionalitatea acestuia, orice probleme tehnice existente la utilizator în sistemul de operare, browser sau conectare putând afecta validitatea rezultatelor testării.

În cazul în care în timp ce rulează un test survine o defecţiune a serverelor noastre, testul va putea fi re-adminstrat de către utilizator la remedierea acesteia. În acest caz utilizatorii vor fi notificați de Brio privind defecțiunea intervenită şi oportunitatea de a re-administra testul.

Este recomandabil ca, pe parcursul testării, utilizatorii să-şi asigure un mediu propice susţinerii testului: atmosferă liniştită, fără factori perturbatori, fără întreruperi. Sfaturi pentru utilizatorii care se pregătesc să dea un test sunt expuse de sistem înainte de pornirea fiecărui test.

Informaţii suplimentare despre dimensiunile măsurate la fiecare clasă puteţi afla aici.

Utilizatorii au la dispoziţie, la începutul abonamentului, o săptămână, în care pot rula teste școlare Brio demonstrative, la un cost minimal (1 RON), pentru a se familiariza cu sistemul aici.

3.3. Notarea şi obţinerea rezultatelor

Notarea itemilor este diferită în funcţie de gradul de dificultate a acestora. Fiecare item are asociat un număr de parametri, printre care gradul de dificultate care variază între 0.00 (extrem de simplu) şi 1.00 (extrem de dificil), capacitatea de diferenţiere şi probabilitatea de oferire a unui răspuns corect din întâmplare. Scorarea (calcularea rezultatului) este realizată pe baza acestor parametri, în conformitate cu o procedură matematică subsumată Teoriei Răspunsului la Item. Fiecare item are un singur răspuns corect.

Rezultatele testelor pot fi vizualizate imediat ce testul s-a încheiat. Vizualizarea se face în browser precum şi pe baza unui raport detaliat. La finalizarea testului, utilizatorii vor putea să vizualizeze răspunsurile greșite, fără însă a le primi pe acestea în cadrul raportului. De asemenea, rezultatele vor fi trimise prin e-mail către adresele de e-mail din conturile de utilizator minor şi de adult, după caz, asociate testului. Rapoartele la care utilizatorii au acces nu conţin detalieri ale răspunsurilor corecte şi greşite la fiecare item, ci prelucrări ale rezultatelor la nivel de abilitate globală şi scoruri pe categorii.

Rezultatele nu pot fi contestate.

3.4. Persoanele cu dizabilităţi

Brio susţine egalitatea de şanse şi acordă atenţie specială persoanelor cu dizabilităţi. Specificul pe baza căruia funcţionează sistemul pentru persoanele cu dizabilităţi poate fi accesat aici.

3.5. Cod de etică

Fiecare utilizator care susţine teste prin intermediul Website-ului se obligă să adere la codul de etică al Testelor Brio (denumit în cele ce urmează „Cod de Etică”).

Toate declaraţiile pe care le-am făcut pentru a-mi crea şi utiliza contul sunt corecte, actuale şi nesusceptibile să inducă în eroare, inclusiv cele privind vârsta mea şi existenţa acordului prealabil din partea părinţilor/tutorelui meu pentru crearea contului.

Răspunsurile mele la teste sunt rezultatul muncii mele.

Nu voi divulga soluţiile la itemi niciunei alte persoane.

Nu mă voi angaja în activităţi care îmi vor îmbunătăţi în mod necinstit rezultatele.

Mă angajez să nu descarc, distribui, copiez, transmit, stochez, fac publice, ofer spre vânzare, închiriez sau să transmit în orice fel itemii din test sau rezultatele acestora.

Drepturile şi obligaţiile participanţilor în cadrul sistemului Brio, care sunt legate de acest cod de etică, pot fi accesate aici.

4. ÎNREGISTRARE

Pentru a putea accesa Testele Brio, utilizatorii trebuie să îşi creeze un cont pe Website. Testele Brio sunt destinate școlarilor de toate vârstele din ciclul pre-universitar iar înregistrarea ca utilizator se poate face atât de către părinți, cât și de către elevii înșiși, cu condiția ca utilizatorul să completeze integral datele personale solicitate (Informații Elev și Informații Părinte).

Utilizatorii care au vârsta sub 14 ani și care vor să își creeze cont sunt rugati să citească Termenilor și Condițiile de funcționare ale Website-ului împreună cu părinții sau cu reprezentanții lor legali. De asemenea, este recomandat ca datele personale necesare în vederea creării contului să fie furnizate de către părinte sau tutore, pentru ca acesta să poată monitoriza ulterior întreaga activitate a copilului în cadrul contului respectiv – achiziționare de abonamente, testare, mesaje etc.

Întreaga responsabilitate pentru datele personale completate la crearea contului îi aparține utilizatorului, indiferent de identitatea și vârsta acestuia.

După crearea contului, utilizatorul va primi un mail de confirmare și va putea accesa contul pentru a iniția teste.

5. REGULI DE UTILIZARE A CONTURILOR

Acelaşi utilizator nu poate avea mai mult de un cont de utilizator.

Parola contului va fi păstrată drept confidenţială. Utilizatorul este răspunzător de confidenţialitatea propriei parole. Pentru sporirea siguranţei informatice, este recomandabil (dar nu obligatoriu) ca utilizatorii să-şi reseteze parola o dată la 3 luni.

Politicii de sancţionare a activităţii neconforme de la punctul 9 de mai jos.

Utilizatorul este obligat să ne notifice de urgenţă în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat contul. Notificările pot fi făcute la adresa de e-mail precizată la punctul 14 de mai jos. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că părăseşte contul în mod corespunzător la sfârşitul fiecărei sesiuni.

Este interzisă publicarea pe Website de materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incită la violenţă, spam, viruşi, de materiale care promovează discriminarea pe orice motiv, care sunt publicate cu încălcarea obligaţiilor faţă de terţi (cum ar fi, de exemplu, o obligaţie de confidenţialitate), de materiale care promovează activităţi ilegale, care ameninţă, abuzează de sau invadează viaţa privată a altei persoane sau care cauzează enervarea, inconvenienţa sau anxietatea fără rost a acestei persoane, care sunt de natură a hărţui, supăra, alarma orice altă persoană, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care reprezintă în mod greşit identitatea sau afilierea sa faţă de terţi, materiale care dau impresia că emană de la noi când nu este cazul etc.

Utilizatorilor le este interzis ca în mod intenţionat să introducă pe Website viruşi, troieni sau alte materiale informatice maliţioase. Utilizatorilor le este interzis să încerce să obţină acces neautorizat la Website, la serverul pe care e stocat Website-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectată cu Website-ul.

Accesul neautorizat pe Website, conturi sau serverele companiei ori închiriate acesteia, este considerat infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Vom anunţa orice astfel de încălcare autorităţilor competente şi vom coopera cu autorităţile respective prin divulgarea identităţii persoanei în cauză. În cazul unei astfel de încălcări, drepturile de folosire a Website-ului vor înceta imediat.

6. ŞTERGEREA CONTURILOR

Titularul unui cont poate solicita oricând închiderea contului său precum şi ștergerea datelor asociate acestora.

Anularea abonamentului poate fi realizată de către utilizator, din „Contul meu”, „Setări abonamente”, „Renunț la abonament”.

6.1. Ştergerea la cerere a contului

Titularul unui cont poate solicita oricând închiderea contului său precum şi ștergerea datelor asociate acestora.

6.2. Ştergerea contului pe motiv de inactivitate

Un cont care nu a mai fost accesat timp de 12 luni este considerat un cont inactiv. Conturile se şterg automat în momentul în care au devenit inactive cu consecinţa pierderii abonamentului, precum și a istorucului testărilor acumulate în cont. Utilizatorul va primi o notificare prin e-mail cu 15 zile înainte de ştergerea contului.

6.3. Ştergerea contului ca sancţiune

Ne rezervăm dreptul de a inactiva şi de a şterge conturile utilizatorilor care încalcă prevederile acestui document, conform Politicii de sancţionare a activităţii neconforme de la punctul 9 de mai jos.

7. ACHIZIŢIONAREA DE ABONAMENTE 7.1. Informaţii generale

Înregistrarea prin crearea unui cont permite titularului contului achiziţionarea de testări în regim de ABONAMENT, așa cum e detaliat în prezentul document la pct. 3.2).

Abonamentele sunt achizitionate prin plata în sistem online, prin contul de utilizator. Pentru a începe procesul de achiziţie a ABONAMENTULUI, utilizatorul selectează butonul „Vezi abonamente” şi urmăreşte paşii indicaţi ulterior. O descriere a procesului de cumpărare de ABONAMENTE poate fi accesată.

Odată ce comanda va fi finalizată, se vor genera două e-mailuri automate care conţin detaliile comenzii: unul către Brio şi unul către titularul de cont.

Contractul se va considera încheiat în momentul în care e-mailul adresat nouă ajunge în căsuţa noastră poştală.

Abonamentele pot fi de asemenea încărcate în cont pe baza unor vouchere care acordă gratuitate pentru un număr specific de testări.

7.2. Preţ

Abonamentele au un plan tarifar diferențiat, astfel, după prima săptămână de gratuitate, prețul lunar al abonamentelor va fi debitat de pe card până la anularea recurenței. Prețul lunat al abonamentelor pot suferi modificări, nsp nu afectează contractile aflate în derulare.

Prețurile abonamentelor sunt:

  • Abonament START: 25 RON / lună SAU 250 RON/an
  • Abonament PLUS: 35 RON / lună SAU 390 RON/an
  • Abonament UNLIMITED: 49 RON / lună SAU 490 RON/an

Prețurile lunare ale abonamentului pot suferi modificări, dar nu afectează contractele aflate în derulare.

7.3. Modalităţi de plată

Plata Abonamentelor poate fi făcută online, cu cardul de credit/debit Visa sau Mastercard. Plata se face, folosind butonul Cumpără din tabelul de abonamente. Daca întâmpinaţi orice erori la efectuarea plăţii în acest mod, vă rugăm să trimiteţi un print screen al acesteia la adresa [email protected] Plăţile online sunt procesate de compania Euplatesc.ro.

Comisioanele pentru efectuarea acestor plăţi sunt stabilite de băncile la care utilizatorii au înregistrat cardul.

Facturile aferente plăţilor online vor putea fi consultate şi tipărite din contul din care au fost achiziţionate.

Abonamentele vor fi activate în contul de utilizator adult de îndată ce plata a fost confirmată.

7.4. Modalităţi de utilizare a Abonamentelor

Testele aferente fiecărui tip de abonament pot fi folosite imediat ce au fost adăugate în conturi. Creditarea contului se poate face în două feluri: (i) prin achiziţionare directă; (ii) prin încărcarea punctelor dintr-un voucher.

Testul este şi rămâne utilizat indiferent dacă el este finalizat sau nu şi indiferent care sunt motivele pentru care testul nu a fost finalizat.

7.5. Expirarea Abonamentelor

Abonamentele achiziţionate sunt valabile atâta timp cât un cont este activ. Un cont devine inactiv dacă timp de 12 luni acesta nu mai este accesat. În momentul în care contul devine inactiv, atât contul, cât şi testele asociate acelui cont se şterg în mod automat şi nu vor mai putea fi utilizate. Utilizatorul va primi o notificare prin e-mail cu 15 zile înainte de ştergerea contului.

Testele, precum și rezultatele acestora vor fi şterse şi la momentul în care contul este şters voluntar de către titularul de cont.

8. DREPTUL DE A RENUNŢA LA ABONAMENT 8.1. Condiţiile exercitării dreptului de a renunţa la Abonament

Utilizatorii au dreptul de a renunţa la Abonamente, fără a preciza motivele („Dreptul de Retragere”), în termen de 14 zile de la data efectuării plăţii pentru abonamentul lunii curente („Perioada de Retragere”).

Utilizatorii nu beneficiază de acest drept în oricare din situaţiile menţionate mai jos:

8.1.1. au utilizat testele bonus în luna în care doresc sistarea abonamentului; sau

8.1.2. Solicitarea utilizatorului ca prestarea serviciilor de către Brio să înceapă în timpul Perioadei de Retragere; cât şi;

8.1.3. Confirmarea utilizatorului că a luat la cunoştinţă faptul că prin utilizarea testelor aferentre abonamentului plătit înainte de expirarea Perioadei de Retragere îşi pierde în mod irevocabil Dreptul de Retragere.

8.2. Modalităţile prin care puteţi renunţa la plata Abonamentului

Pentru a-şi exercita Dreptul de Retragere, utilizatorul trebuie să ne informeze prin folosirea datelor de contact menţionate la punctul 14 de mai jos cu privire la decizia de a renunţa la prelungirea Abonamentului, prin oricare din modalităţile de mai jos:

8.2.1. Utilizatorul poate să ne transmită o declaraţie neechivocă cu privire la decizia de a renunţa la plata abonamentului, de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail.

8.3. Consecinţele retragerii

Utilizatorul îşi poate exercita Dreptul de Retragere în mod valabil potrivit acestui document, caz în care vom rambursa suma pe care am primit-o de la utilizator pentru achiziţia Abonamentelor nu mai târziu de 14 zile de la data la care am primit notificarea deciziei utilizatorului de a-şi exercita Dreptul de Retragere. Vom rambursa sumele respective folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită de utilizator pentru plata Creditelor, cu excepţia cazului în care agreăm împreună cu utilizatorul o altă modalitate de rambursare; în orice caz, utilizatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. În cazul în care utilizatorul a optat pentru plata anuală a abonamentului și dorește retragerea înainte de expirarea perioadei contractuale, suma rambursată va fi proporțională cu numărul de luni întregi rămase din abonament (pret abonament/12)*nr luni întregi rămase neconsumate cu condiția ca luna în care se renunță să nu fie luna deblocării testelor bonus. În acest caz, formula va fi (pret abonament/12)*(nr luni întregi rămase neconsumate – 2).

9. POLITICA DE SANCŢIONARE A ACTIVITĂŢILOR NECONFORME

În cazul în care luăm cunoştinţă de faptul că activitatea pe Website a unui utilizator încalcă politicile şi regulile de utilizare a Website-ului, inclusiv acest document ne rezervăm dreptul de a lua oricare din următoarele măsuri, la discreţia noastră: (i) transmiterea de avertismente şi notificări scrise, (ii) suspendarea contului respectivului utilizator, (iii) ştergerea contului respectivului utilizator, (iv) interzicerea accesului pe Website, (v) raportarea activităţii neconforme autorităţilor competente. Măsurile menţionate mai sus nu sunt limitative, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice altă acţiune considerăm necesară sau potrivită.

Faptul că activităţile neconforme pot fi sancţionate nu înseamnă că ne asumăm obligaţia de a monitoriza Website-ul în căutare de activităţi neconforme.

10. SUGESTII ŞI RECLAMAŢII

Suntem preocupaţi în permanenţă ca utilizatorii Website-ului nostru, părinţi şi elevi, să aibă o experienţă utilă şi plăcută. De aceea, vă stăm la dispoziţie pentru rezolvarea oricăror reclamaţii şi adresarea oricăror sugestii de îmbunătăţire a Website-ului.

Puteţi adresa sugestii şi reclamaţii în următoarele modalităţi:

a) online, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected];

b) prin fax, la numărul 021-2428960 ;

Vă vom răspunde în scris în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii informării de la dumneavoastră.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu ne asumăm răspunderea pierderii testelor disponibile lunar din pricina nefinalizării Testului Brio, cu excepția situațiilor în care aceasta are loc ca urmare a unei defecțiuni tehnice imputabile Brio. În astfel de împrejurări, testul va putea fi reluat, conform procedurii de la punctul 3.2.

De asemenea, nu ne asumăm răspunderea şi utilizatorii nu au vreun drept de rambursare sau despăgubire pentru situaţia în care parcurgerea unui nou test aferent aceluiaşi nivel de testare generează itemi ce s-au regăsit într-un test parcurs anterior.

Conţinutul Website-ului poate conţine erori sau inexactităţi. Nu ne asumăm nicio obligaţie ca acest conţinut să fie considerat lipsit de erori. De asemenea, conţinutul Website-ului poate fi neactualizat. Deşi facem eforturi să menţinem actualizat acest conţinut, nu ne asumăm nicio obligaţie, expresă sau implicită, că acest conţinut va fi actualizat sau menţinut la zi.

Nu garantăm că accesul la Website va fi continuu şi neîntrerupt din punct de vedere tehnic. Dacă Website-ul va fi indisponibil pentru remedierea unor defecţiuni tehnice, acest lucru va fi anunţat pe prima pagină a Website-ului. Putem suspenda, retrage, sau întrerupe Website-ul cu notificarea prealabilă a utilizatorilor înregistrati, prin e-mail, cu 15 zile înainte de producerea unui asemenea eveniment.

În cazul în care vom permite ca utilizatorii să genereze conţinut pe Website, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acest conţinut. Utilizatorii acceptă şi îşi asumă faptul că ei sunt singurii răspunzători pentru exactitatea şi veridicitatea informaţiilor încărcate pe Website.

Pentru că nu ne implicăm şi nu putem fi implicaţi în relaţiile dintre utilizatori, în cazul în care există/va exista o dispută/ litigiu între unul sau mai mulţi utilizatori ai Website-ului, utilizatorii agreează şi acceptă ca Brio precum şi agenții, reprezentanţii legali şi angajaţii săi nu au nicio răspundere pentru orice creanţe, cereri şi daune (directe şi indirecte) de orice natură, cunoscute şi necunoscute sau potenţiale, rezultând din sau în orice fel conexate cu aceste dispute/litigii.

Utilizatorii înteleg şi sunt de acord că nici Brio şi nici agenţii, reprezentanţii legali şi angajaţii săi nu pot fi făcuti răspunzători pentru pierderile directe şi indirecte sau de orice altă natură rezultate din:

a) Folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite de Website;

b) Imposibilitatea folosirii Website-ului;

c) Folosirea conţinutului Website-ului, în special fundamentarea unor decizii pe conţinutul Website-ului;

d) Atacurile unor viruşi, atacuri cibernetice de orice tip, care pot afecta echipamentul de lucru programele pentru calculator, datele sau orice alt material, datorate folosirii Website-ului sau descărcării conţinutului de pe Website sau de la un link la care Website-ul face trimitere.

În măsura în care, în baza prevederilor legale imperative, răspunderea Brio şi a agenților, reprezentanţilor legali şi angajaţilor săi nu poate fi eliminată, aceasta se va limita la valoarea Creditelor achiziţionate şi neutilizate de către utilizatorul în cauză.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul paginilor Website-ului, incluzând, dar fără a fi limitat la, text, nume, date, compilaţii, grafice, logo-uri, butoane, icoane, imagini, tehnici, modele, fişiere video şi audio, programe de calculator, precum şi conținutul Testelor Brio sunt proprietatea noastră sau a respectivilor titulari de drepturi şi sunt protejate prin lege.

Puteţi imprima şi descărca pagini din Website exclusiv pentru folosinţă în scop personal, necomercial. Modificarea în orice mod a conţinutului imprimat sau descărcat în acest mod este interzisă. De asemenea, se interzice folosirea ilustraţiilor, logo-urilor, fotografiilor, fişierelor video sau audio sau a oricăror altor elemente separat de forma în care se regăsesc pe Website-ul nostru, inclusiv separat de textul care le însoţeşte. De fiecare dată, calitatea noastră de autori sau proprietari ai acestui conţinut trebuie să fie recunoscută şi specificată expres oricăror terţe părţi care vin în contact cu respectivul conţinut.

Este interzisă descărcarea, copierea, stocarea, imprimarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, oferirea spre vânzare, licenţierea, închirierea, sau orice altă operaţiune ce excede scopul pentru care Testele Brio, oricare parte a acestora sau orice alt conţinut al Website-ului a fost pus la dispoziţia utilizatorilor.

13. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE Brio este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare, „ANSPDCP”) ca operator de date cu caracter personal cu numărul 35770.

Scopul prezentei secţiuni (denumite în cele ce urmează „Politica de Confidenţialitate”) este de a descrie modalitatea în care colectăm, prelucrăm şi transferăm datele utilizatorilor Website-ului.

Vă rugăm să acordaţi atenţie informaţiilor din prezenta Politica de Confidenţialitate.

În situaţia în care doriţi să obtineţi informaţii suplimentare referitoare la confidenţialitatea datelor circulate prin intermediul Website-ului, ne puteţi contacta prin intermediul adresei electronice menţionate mai jos.

13.1. Colectarea şi prelucrarea datelor

Brio este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare, „ANSPDCP”) ca operator de date cu caracter personal cu numărul [35770]. Brio are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori despre ei înşisi, despre membrii familiilor acestora ori despre alte persoane.

Datele puse la dispoziţie prin intermediul Website-ului şi confidenţialitatea acestora sunt aspecte foarte importante pentru noi. Vom lua măsuri ferme în vederea asigurării securităţii datelor personale prelucrate. Măsurile de securitate vizează protecţia datelor împotriva pierderii, abuzurilor, accesului neautorizat, împotriva dezvăluirii, a diseminării sau transmiterii prin orice alt mod, precum şi împotriva modificării sau distrugerii acestora.

Colectăm următoarele informaţii despre dvs. şi despre folosirea de către dvs. a Website-ului:

13.1.1. Date solicitate în vederea generării contului de utilizator:

a) despre părinte: nume, prenume, telefon, email;

b) despre elev: nume, prenume, data nașterii, gen, CNP, școala, localitatea, clasa, telefon, email.

Pentru procesarea plăţilor, următoarele date pot fi colectate şi prelucrate: date asociate cardului bancar (număr, tip), cont bancar. Colectarea şi prelucrarea acestor date va fi făcută direct de către euPlătesc, Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, Sector 3, Bucuresti 032265.

Imediat după crearea contului de utilizator, un cod de identificare unic va fi atribuit fiecărui elev în parte pentru a ne asigura că profilul creat poate fi accesat doar de către respectivul elev sau de către părintele sau tutorele acestuia. Astfel, niciodată un elev nu va avea acelaşi cod de identificare cu cel al altui elev. Codul de identificare este transmis prin e-mail fiecărui elev şi părinte sau tutore.

Nu vom solicita şi nu vom prelucra date şi informaţii care exced scopul înregistrării şi care nu sunt considerate necesare în vederea atingerii scopului Website-ului.

Furnizarea de date pentru crearea conturilor de utilizator este obligatorie. Refuzul de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea susţinerii testelor Brio.

13.1.2. Date legate de activitatea de susţinere a Testelor Brio

Când un elev susţine un Test Brio, este posibil să colectăm şi să procesăm următoarele date: clasa căreia îi corespunde testul, dimensiunile care vor fi evaluate pentru respectiva clasă, răspunsul dat la fiecare item, timpul de rezolvare a fiecărui item, rezultatele testului în ansamblu, colectare ce se poate face strict pentru scopuri statistice.

13.1.3. Date legate de activitatea de suport

Când utilizatorii contactează echipele noastre de suport prin e-mail sau telefonic, ne rezervăm dreptul de a colecta şi prelucra respectivele conversaţii/corespondenţe, pe care le vom folosi în mod exclusiv în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de suport.

13.2. Modificarea datelor oferite în vederea creării contului de utilizator

Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza, suplimenta modalitatea de înregistrare în vederea creării contului de utilizator. Astfel, dacă vom decide asupra implementării unui sistem mai riguros de identificare şi certificare a utilizatorilor şi a rezultatelor testelor, maniera de solicitare şi nivelul informaţiilor solicitate în vederea creării conturilor de utilizator vor fi mai riguroase, respectiv mai avansate.

Conturile de utilizator existente la momentul modificării sistemului vor putea fi păstrate, condiţionat de oferirea datelor suplimentare în modalităţile cerute de noi la acel moment. Pentru evitarea oricărui dubiu, implementarea unui sistem mai riguros de identificare şi certificare a utilizatorilor şi a rezultatelor testelor este un drept discreţionar al Brio şi nu o obligaţie.

13.3. Date preluate de pe IntServ precum Google sau Facebook

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a transmite informaţii suplimentare către noi prin intermediul serviciilor integrate, precum Facebook sau Google. Prin acceptarea condițiilor din acest document utilizatorul ne acordă permisiunea de a folosi şi stoca acele date cu respectarea prezentei Politici de Confidenţialitate. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a transfera rezultatele testărilor parcurse prin intermediul Website-ului direct către site-uri de socializare precum Facebook sau Twitter. În acest sens, Website-ul foloseşte următoarele accesorii ale unor aplicaţii software („plugins”):

Facebook-I-Like”, deţinut de Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California- 94025, Statele Unite ale Americii. La data prezentei versiuni a acestui document, Facebook Inc. figurează ca înregistrat în lista operatorilor de date care aplică principiile Safe Harbor. Lista poate fi consultată la următorul link: https://safeharbor.export. gov/list.aspx.

Brio nu poate fi în nici un fel ţinută răspunzătoare pentru activitatea desfăşurată de alte site-uri decât Website-ul.

13.4. Date tehnice referitoare la traficul Website-ului

Folosim programe care, atunci când este vizitată oricare pagină a Website-ului înregistrează în mod automat informaţii cu caracter tehnic ce sunt stocate în mod automat pe server-ul nostru: numele de domeniu, paginile vizitate, durata vizitei, adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, rezoluţia ecranului, furnizorul serviciului de Internet.

Stocarea acestor date ne arată care sunt cele mai importante arii de interes pe Website şi ne ajută să îmbunătăţim Website-ul astfel încât interacţiunea cu acesta să se desfăşoare într-o manieră cât mai accesibilă, clară şi prietenoasă.

Aceste informaţii nu sunt folosite în vederea identificării utilizatorilor.

13.5. Plasarea, utilizarea şi administrarea de cookie-uri

Website-ul nu foloseşte cookie-uri.

13.6. Publicitate de la terţe părţi

Ne rezervăm dreptul de a utiliza agenţii de publicitate terţe pentru a plasa sau a urmări reclame pe alte site-uri.

Aceste site-uri pot avea cookie-uri proprii prin care pot obţine informaţii cu privire la reclamele care au fost încărcate în browserul dumneavoastră sau paginile pe care le vizualizaţi în momentul în care reclama a fost încărcată sau vizualizată.

Nu controlăm şi nu putem fi ţinuţi răspunzători pentru modul în care aceste terţe părţi folosesc informaţiile colectate în acest mod.

13.7. Scopul prelucrării datelor

Vom prelucra datele colectate de la utilizatori în principal în scopul oferirii serviciilor de testare prin Testele Brio. De asemenea, este posibil să folosim datele furnizate în scopuri statistice şi de cercetare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea Testelor Brio.

13.8. Transferul datelor

Acordăm deosebită atenţie protecţiei datelor venind din partea utilizatorilor, motiv pentru care Brio se angajează să transmită informaţii legate de utilizatorii Website-ului numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute mai jos:

a) în situaţii expres prevăzute de lege, atunci când dezvăluirea informaţiilor este cerută de către organele de cercetare, pe bază de mandat. În această situaţie, dezvăluirile se vor putea face fără obţinerea unui acord prealabil din partea utilizatorului contului.

b) în cazul în care suntem supuşi unui proces fuziune, divizare ori alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii.

13.9. Protecţia specială a datelor în cazul elevilor minori

Având în vedere destinatarii platformei educaţionale conform descrierii de la pct. 3 de mai sus, am creat un set de reguli menite să asigure protecţie specială elevilor minori, reguli diferenţiate după cum aceştia au sub 14 ani respectiv între 14 şi 18 ani.

13.9.1. Elevii cu vârsta mai mică de 14 ani.

Website-ul nu permite înregistrarea elevilor cu vârsta sub 14 ani. Aceștia vor avea acces la testele Brio doar prin intermediul contului de utilizator sub 14 ani creat de părinte/ tutore/ profesor. În situația în care detectăm că un copil care nu a împlinit 14 ani încearcă să-și creeze un cont fără respectarea acestor reguli, nu vom reține informațiile transmise de acesta.

13.9.2. Elevii cu vârsta între 14 ani și 18 ani.

Pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani, contul de utilizator va fi creat direct de către elev. Acești elevi se obligă să obțină încuviințarea părintelui sau tutorelui în scopul creării contului și confirmă pe propria răspundere obținerea acestui acord prin bifarea unei casete tip bifă.

13.10. Drepturile utilizatorilor cu privire la date

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale (retragerea, anularea sau reevaluarea unei decizii adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal) şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc sau, în cazul utilizatorilor părinţi, care privesc elevul al cărui părinte/tutore este respectivul utilizator, şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa precizată la punctul 14 de mai jos.

13.11. Link-uri către alte site-uri

Website-ul poate conţine trimiteri către alte site-uri, operate de către alte entităţi sau de către persoane fizice. Prezenta Politică de Confidenţialitate nu poate fi extinsă asupra acestor site-uri iar noi nu putem garanta, controla şi nici răspunde pentru activitatea acestor terţe site-uri.

13.12. Modificări şi actualizări în Politica de Confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi actualiza Politica de Confidenţialitate în orice moment, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii Website-ului vor putea lua la cunoştinţă de Politica modificată sau actualizată prin accesarea paginii/link-ului aferent „Politicii de Confidenţialitate” ce va indica data ultimei actualizări, alături de o scurtă informare asupra actualizării postate pe Website.

14. CONTACT

Pentru orice neclarităţi, reclamaţii sau sugestii, putem fi contactaţi la adresa electronică [email protected] sau, prin poştă, la adresa Strada Icoanei, nr. 29 A, în atenţia SC Brio Teste Educaţionale SRL.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.