Termeni și condiții
1. INFORMAȚII DESPRE WEBSITE Brio

Site-ul [www.brio.ro] (în continuare, "Website") este proprietatea Brio Teste Educaționale S.R.L., cu sediul social în Str. Icoanei Nr. 29A, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11091/2014, cod unic de înregistrare 33619756, capital social subscris și vărsat 11400 lei, e-mail [email protected].

Orice referire la "noi" sau derivate ale acestui cuvânt în prezentul document reprezintă o referire la Brio Teste Educaționale S.R.L.

2. ACORDUL DE RESPECTARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Prin utilizarea Website-ului, vă exprimați acordul să respectați obligațiile detaliate mai jos (denumite în cele ce urmează „Termeni și Condiții”) menite să informeze utilizatorii asupra condițiilor de utilizare a Website-ului și asupra serviciilor și beneficiilor acordate precum și asupra obligațiilor ce incumbă utilizatorilor Website-ului.

Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, trebuie să încetați folosirea Website-ului.

Informațiile regăsite pe Website pot suferi modificări sau actualizări, în astfel de cazuri utilizatorii vor fi notificați prin sistemele electronice asociate cu contul lor de utilizator. Utilizatorii se vor supune modificărilor/actualizărilor; de aceea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice periodic notificările din partea Brio precum și această pagină, pentru a fi la curent cu noile modificări/actualizări.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR 3.1. Prezentare generală

Înregistrarea pe Website permite efectuarea testelor școlare Brio (denumite în continuare „Teste Brio”). Testele Brio au fost concepute special pentru a permite verificarea cunoștințelor tuturor elevilor din toate ciclurile școlare pre-universitare. Înregistrarea pe Website permite la acest moment testarea cunoștințelor la matematică, limba română, istorie, literație și literație digitală, rezervându-ne dreptul (fără a avea obligația) de a extinde verificarea cunoștințelor și la alte arii curriculare, sau la alte variabile educaționale care nu țin de cunoștințe (de exemplu, motivația școlară). Testele Brio care testează cunoștințe școlare respectă programa școlară pre-universitară din România.

Testarea Brio este realizată flexibil, în funcție de domeniul sau subdomeniul de testare dorit a fi verificat de către utilizator. Testele sunt concepute în așa fel încât poate fi verificat nivelul de cunoștințe al utilizatorului corespunzând curriculumului aferent oricăreia dintre clasele I-XII: de exemplu, itemii dedicați unui utilizator de clasa a III-a sunt realizați pe baza programei școlare aferente acestui nivel. Ne rezervăm dreptul (fără a avea obligația) de a extinde domeniile de testare și către teste recapitulative, cum ar fi testele pentru Bacalaureat/Evaluare Națională, teste dedicate pe capitole sau arii de învățare sau teste conexe (de personalitate, de inteligență șamd).

3.2. Modalitatea de testare

Testele vor fi susținute în sistem online, de la calculatorul fiecărui utilizator. Pentru a începe un test, utilizatorul trebuie să își creeze un cont și ulterior să acceseze respectivul cont în vederea susținerii testului. Mai multe despre procedura de accesare a contului („Autentificare”) și inițierea testelor puteți afla aici.

Testele sunt cronometrate, fiecare test având alocat un timp care este considerat de Brio ca fiind suficient pentru parcurgerea și rezolvarea tuturor itemilor. Neparcurgerea tuturor itemilor în timpul alocat testării sau oprirea testului de către utilizator înainte de expirarea timpului alocat nu atrage lipsa generării rezultatului, însă doar itemii parcurși vor fi reflectați în rezultatul final al testului.

Testele Brio nu necesită cerințe tehnice deosebite pentru a putea fi susținute și pot fi parcurse prin intermediul oricărui browser. Browserele de dată mai recentă (după anul 2010) ar putea facilita parcurgerea testelor din punct de vedere tehnic. Se recomandă utilizarea unor versiuni noi ale oricărora dintre browserele: Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium) sau Mozilla Firefox.

Testele pot fi parcurse oricând și pot fi generate în limita abonamentului ales, neexistând un anumit calendar de testare.

Susținerea Testelor Brio este contra cost și este condiționată de achiziționarea unui anumit tip de abonament (detalii aici). Astfel, în cadrul abonamentului de tip „START”, utilizatorul va putea efectua 4 testări unice școlare lunar (1 Matematică, 1 Română, 1 Istorie și 1 Bacalaureat/Evaluare Națională), în cadrul abonamentului de tip „PLUS” - utilizatorul va putea efectua 7 testări unice școlare lunar (2 Matematică, 2 Română, 2 Istorie, 1 Bacalaureat/Evaluare Națională), iar în tipul de abonament „FULL”, utilizatorul va putea efectua 62 testări unice școlare lunar (20 Matematică, 20 Română, 20 Istorie, 2 Bacalaureat/Evaluare Națională).

Creditele aferente unui abonament nu se reportează în luna următoare.

Toate abonamentele oferă acces nelimitat și gratuit la testele de literație și literație digitală.

Odată ce testul este inițiat, cronometrarea timpului alocat nu poate fi suspendată. În cazul în care survine un eveniment care împiedică utilizatorul să continue testul (de exemplu: închiderea accidentală a browserului, căderea conexiunii la rețea), testul rămâne activ pe serverul nostru și poate fi reluat de îndată ce evenimentul care a cauzat întreruperea este înlăturat. Cu toate acestea, timpul necesar înlăturării evenimentului nu va fi adăugat timpului de testare, existând posibilitatea ca astfel de evenimente să ducă la imposibilitatea parcurgerii tuturor itemilor înainte de expirarea termenului de testare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru sistemul tehnic folosit de utilizator și pentru funcționalitatea acestuia. Orice probleme tehnice existente la nivelul browserului sau al sistemului de operare al utilizatorului pot afecta validitatea rezultatelor testării.

În cazul în care în timp ce rulează un test se produce o defecțiune a serverelor noastre, testul va putea fi accesat de către utilizator la remedierea acesteia. În acest caz, utilizatorii vor fi notificați de Brio privind defecțiunea intervenită și oportunitatea de accesare a testului.

Este recomandabil ca, pe parcursul testării, utilizatorii să-și asigure un mediu propice susținerii testului: atmosferă liniștită, fără factori perturbatori și fără întreruperi.

Utilizatorii au posibilitatea să testeze gratuit timp de o săptămână platforma Brio, urmând ca după terminarea perioadei de test să se activeze automat abonamentul de tip „START”. Mai multe detalii aici.

3.3. Notarea și obținerea rezultatelor

Notarea itemilor este diferită în funcție de dificultatea acestora. Fiecare item are asociat un număr de parametri, printre care gradul de dificultate (extrem de simplu -> extrem de dificil), capacitatea de diferențiere și probabilitatea de oferire a unui răspuns corect din întâmplare. Scorarea (calcularea rezultatului) este realizată pe baza acestor parametri, în conformitate cu o procedură matematică subsumată Teoriei Răspunsului la Item. Fiecare item are un singur răspuns corect.

Rezultatele testelor pot fi vizualizate imediat ce testul s-a încheiat. Vizualizarea se face în browser precum și pe baza unui raport detaliat. La finalizarea testului, utilizatorii vor putea să vizualizeze răspunsurile greșite, fără însă a le primi pe acestea în cadrul raportului. De asemenea, rezultatul va fi trimis pe adresa de e-mail asociată contului de utilizator. Rapoartele la care utilizatorii au acces nu conțin detalieri ale răspunsurilor corecte și greșite la fiecare item, ci prelucrări ale rezultatelor la nivel de abilitate globală și scoruri pe categorii.

Rezultatele nu pot fi contestate.

3.4. Persoanele cu dizabilități

Brio susține egalitatea de șanse și acordă atenție specială persoanelor cu dizabilități. Specificul pe baza căruia funcționează sistemul pentru persoanele cu dizabilități poate fi accesat aici.

3.5. Cod de etică

Fiecare utilizator care susține teste prin intermediul Website-ului se obligă să adere la codul de etică al Testelor Brio (denumit în cele ce urmează „Cod de Etică”).

Toate declarațiile pe care le-am făcut pentru a-mi crea și utiliza contul sunt corecte, actuale și nesusceptibile să inducă în eroare, inclusiv cele privind vârsta mea și existența acordului prealabil din partea părinților/tutorelui meu pentru crearea contului.

Răspunsurile mele la teste sunt rezultatul muncii mele.

Nu voi divulga soluțiile la itemi niciunei alte persoane.

Nu mă voi angaja în activități care îmi vor îmbunătăți în mod necinstit rezultatele.

Mă angajez să nu descarc, distribui, copiez, transmit, stochez, fac publice, ofer spre vânzare, închiriez sau să transmit în orice fel itemii din test sau rezultatele acestora.

Drepturile și obligațiile participanților în cadrul sistemului Brio, care sunt legate de acest cod de etică, pot fi accesate aici.

4. ÎNREGISTRARE

Pentru a putea accesa Testele Brio, utilizatorii trebuie să își creeze un cont pe Website. Testele Brio sunt destinate școlarilor de toate vârstele din ciclul pre-universitar iar înregistrarea ca utilizator se poate face atât de către părinți, cât și de către elevii înșiși, cu condiția ca utilizatorul să completeze integral datele personale solicitate.

Utilizatorii care au vârsta sub 14 ani și care vor să își creeze cont sunt rugați să citească Termenii și Condițiile de funcționare ale Website-ului împreună cu părinții sau cu reprezentanții lor legali. De asemenea, este recomandat ca datele personale necesare în vederea creării contului să fie furnizate de către părinte sau tutore, pentru ca acesta să poată monitoriza ulterior întreaga activitate a copilului în cadrul contului respectiv – achiziționare de abonamente, rezultatele testărilor, mesaje etc.

Întreaga responsabilitate pentru datele personale completate la crearea contului îi aparține utilizatorului, indiferent de identitatea și vârsta acestuia.

După crearea contului, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare și va putea accesa contul pentru a iniția teste.

5. REGULI DE UTILIZARE A CONTURILOR

Același utilizator nu poate avea mai mult de un cont de utilizator.

Parola contului va fi păstrată drept confidențială. Utilizatorul este răspunzător de confidențialitatea propriei parole. Pentru sporirea siguranței informatice, este recomandabil (dar nu obligatoriu) ca utilizatorii să-și reseteze parola o dată la 3 luni.

Utilizatorul este obligat să ne notifice de urgență în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat contul. Notificările pot fi făcute la adresa de e-mail precizată la punctul 14 de mai jos. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că părăsește contul în mod corespunzător la sfârșitul fiecărei sesiuni.

Este interzisă publicarea pe Website a materialelor cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incită la violență, spam, viruși, a materialelor care promovează discriminarea pe orice motiv, care sunt publicate cu încălcarea obligațiilor față de terți (cum ar fi, de exemplu, o obligație de confidențialitate), a materialelor care promovează activități ilegale, care amenință, abuzează de sau invadează viața privată a altei persoane sau care cauzează enervarea, inconveniența sau anxietatea fără rost a acestei persoane, care sunt de natură a hărțui, supăra, alarma orice altă persoană, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care reprezintă în mod greșit identitatea sau afilierea sa față de terți, precum și a materialelor care dau impresia că emană de la noi când nu este cazul etc.

Utilizatorilor le este interzis ca în mod intenționat să introducă pe Website viruși, troieni sau alte materiale informatice malițioase. Utilizatorilor le este interzis să încerce să obțină acces neautorizat la Website, la serverul pe care e stocat Website-ul sau pe orice alt server, computer sau bază de date conectată cu Website-ul.

Accesul neautorizat pe Website, conturi sau serverele companiei ori închiriate acesteia, este considerat infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Vom anunța orice astfel de încălcare autorităților competente și vom coopera cu autoritățile respective prin divulgarea identității persoanei în cauză. În cazul unei astfel de încălcări, drepturile de folosire a Website-ului vor înceta imediat.

6. ŞTERGEREA CONTURILOR

6.1. Ştergerea la cerere a contului

Titularul unui cont poate solicita oricând închiderea contului său precum și ștergerea datelor asociate acestora.

6.2. Ştergerea contului pe motiv de inactivitate

Un cont care nu a mai fost accesat timp de 12 luni este considerat un cont inactiv. Conturile se șterg automat în momentul în care au devenit inactive cu consecința pierderii abonamentului, precum și a istoricului testărilor acumulate în cont. Utilizatorul va primi o notificare prin e-mail cu 15 zile înainte de ștergerea contului.

6.3. Ştergerea contului ca sancțiune

Ne rezervăm dreptul de a inactiva și de a șterge conturile utilizatorilor care încalcă prevederile acestui document, conform Politicii de sancționare a activității neconforme de la punctul 9 de mai jos.

7. ACHIZIȚIONAREA DE ABONAMENTE

7.1. Informații generale

Înregistrarea prin crearea unui cont permite titularului contului achiziționarea de testări în regim de ABONAMENT, așa cum e detaliat în prezentul document la pct. 3.2).

Abonamentele sunt achiziționate prin plata în sistem online, prin contul de utilizator. Pentru a începe procesul de achiziționare a ABONAMENTULUI, utilizatorul selectează secțiunea „Abonamente” și urmărește pașii indicați ulterior.

Odată ce comanda va fi finalizată, se vor genera două e-mailuri automate care conțin detaliile comenzii: unul către Brio și unul către titularul de cont.

Contractul se va considera încheiat în momentul în care e-mailul adresat nouă ajunge în căsuța noastră poștală.

Abonamentele pot fi de asemenea încărcate în cont pe baza unor vouchere care acordă gratuitate pentru un număr specific de testări.

Creditele de voucher se consumă înaintea creditelor de test cuprinse în abonamente/extraopțiuni.

7.2. Preț

Abonamentele au un plan tarifar diferențiat, iar prețul lunar al abonamentelor va fi debitat de pe card până la anularea recurenței.

În cazul optării pentru varianta ”Încearcă gratuit”, după prima săptămână de gratuitate se va debita automat contravaloarea abonamentului START dacă nu se realizează între timp anularea acestei oferte de către utilizator.

Prețurile abonamentelor sunt:

  • Brio BASIC: 19 RON/lună
  • Brio START: 29 RON/lună SAU 290 RON/an
  • Brio PLUS: 39 RON/lună SAU 390 RON/an
  • Brio FULL: 49 RON/lună SAU 490 RON/an

Prețurile extraopțiunilor sunt:

  • Brio BAC/Evaluare Națională START: 19 RON/lună
  • Brio BAC/Evaluare Națională PLUS: 29 RON/lună
  • Brio BAC/Evaluare Națională FULL: 39 RON/lună

Prețurile lunare ale abonamentelor pot suferi modificări, dar nu afectează contractele aflate în derulare. Pagina Abonamente conține toate ofertele Brio.

7.3. Modalități de plată

Plata Abonamentelor poate fi făcută online, cu cardul de credit/debit Visa sau Mastercard. Plata se face folosind butonul Cumpără din pagina de abonamente. Daca întâmpinați dificultăți la efectuarea plății în acest mod, vă rugăm să trimiteți o captură de ecran cu problema semnalată pe adresa de e-mail [email protected]. Plățile online sunt procesate de Stripe.

Comisioanele pentru efectuarea acestor plăți sunt stabilite de băncile la care utilizatorii au înregistrat cardul.

Facturile aferente plăților online vor putea fi consultate și tipărite din contul din care au fost achiziționate.

Abonamentele vor fi activate în contul de utilizator de îndată ce plata a fost confirmată.

7.4. Modalități de utilizare a Abonamentelor

Testele aferente fiecărui tip de abonament pot fi folosite imediat ce au fost adăugate în conturi. Creditarea contului se poate face în două feluri: (i) prin achiziționare directă; (ii) prin încărcarea creditelor dintr-un voucher.

Testul este și rămâne utilizat indiferent dacă el este finalizat sau nu, indiferent care sunt motivele pentru care testul nu a fost finalizat.

7.5. Expirarea Abonamentelor

Abonamentele achiziționate sunt valabile atâta timp cât un cont este activ.

7.6. Anularea Abonamentului

Anularea abonamentului poate fi realizată de către utilizator, din „Contul meu”, „Abonamente și extraopțiuni”, „Renunță la abonament”.

8. DREPTUL DE A RENUNȚA LA ABONAMENT

8.1. Condițiile exercitării dreptului de a renunța la Abonament

Utilizatorii au dreptul de a renunța la Abonamente, fără a preciza motivele („Dreptul de Retragere”), în termen de 14 zile de la data efectuării plății pentru abonamentul lunii curente („Perioada de Retragere”).

Utilizatorii nu beneficiază de acest drept în oricare dintre situațiile menționate mai jos:

8.1.1. Au utilizat testele incluse în abonament în luna în care doresc sistarea abonamentului; sau

8.1.2. Solicitarea utilizatorului ca prestarea serviciilor de către Brio să înceapă în timpul Perioadei de Retragere; cât și;

8.1.3. Confirmarea utilizatorului că a luat la cunoștință faptul că prin utilizarea testelor aferente abonamentului plătit înainte de expirarea Perioadei de Retragere își pierde în mod irevocabil Dreptul de Retragere.

8.2. Modalitățile prin care puteți renunța la plata Abonamentului

Pentru a-și exercita Dreptul de Retragere, utilizatorul trebuie să ne informeze prin folosirea datelor de contact menționate la punctul 14 de mai jos cu privire la decizia de a renunța la prelungirea Abonamentului, prin oricare din modalitățile de mai jos:

8.2.1. Utilizatorul poate să ne transmită o declarație neechivocă cu privire la decizia de a renunța la plata abonamentului, de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail.

8.3. Consecințele retragerii

Utilizatorul își poate exercita Dreptul de Retragere nu mai târziu de 14 zile de la data la care am primit notificarea deciziei utilizatorului de a-și exercita Dreptul de Retragere, caz în care vom rambursa suma pe care am primit-o de la utilizator pentru achiziția Abonamentelor. Vom rambursa sumele respective folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de utilizator pentru plata respectivelor Abonamente, cu excepția cazului în care agreăm împreună cu utilizatorul o altă modalitate de rambursare; în orice caz, utilizatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

În cazul în care utilizatorul a optat pentru plata anuală a abonamentului și dorește retragerea înainte de expirarea perioadei contractuale, suma rambursată va fi proporțională cu numărul de luni întregi rămase din abonament (preț abonament/12) * nr. luni întregi rămase neconsumate.

9. POLITICA DE SANCȚIONARE A ACTIVITĂȚILOR NECONFORME

În cazul în care luăm cunoștință de faptul că activitatea pe Website a unui utilizator încalcă politicile și regulile de utilizare a Website-ului, ne rezervăm dreptul de a lua oricare dintre următoarele măsuri, la discreția noastră: (i) transmiterea de avertismente și notificări scrise, (ii) suspendarea contului respectivului utilizator, (iii) ștergerea contului respectivului utilizator, (iv) interzicerea accesului pe Website, (v) raportarea activității neconforme autorităților competente. Măsurile menționate mai sus nu sunt limitative, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice altă acțiune considerăm necesară sau potrivită.

Faptul că activitățile neconforme pot fi sancționate nu înseamnă că ne asumăm obligația de a monitoriza Website-ul în căutare de activități neconforme.

10. SUGESTII ŞI RECLAMAȚII

Suntem preocupați în permanență ca utilizatorii Website-ului nostru, părinți și elevi, să aibă o experiență utilă și plăcută. De aceea, vă stăm la dispoziție pentru rezolvarea oricăror reclamații și adresarea oricăror sugestii de îmbunătățire a Website-ului.

Puteți adresa sugestii și reclamații în următoarele modalități:

a) online, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected] sau prin completarea formularului de contact din pagina Contact;

b) prin poștă, la adresa Str. Icoanei Nr. 29A, Sector 2, Cod poștal 020452, București.

Vă vom răspunde în scris în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii informării de la dumneavoastră.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu ne asumăm răspunderea pierderii testelor disponibile lunar din pricina nefinalizării Testului Brio, cu excepția situațiilor în care aceasta are loc ca urmare a unei defecțiuni tehnice imputabile Brio. În astfel de împrejurări, testul va putea fi reluat, conform procedurii de la punctul 3.2.

De asemenea, nu ne asumăm răspunderea și utilizatorii nu au vreun drept de rambursare sau despăgubire pentru situația în care parcurgerea unui nou test aferent aceluiași nivel de testare generează itemi ce s-au regăsit într-un test parcurs anterior.

Conținutul Website-ului poate conține erori sau inexactități. Nu ne asumăm nicio obligație ca acest conținut să fie considerat lipsit de erori. De asemenea, conținutul Website-ului poate fi neactualizat. Deși facem eforturi să menținem actualizat acest conținut, nu ne asumăm nicio obligație, expresă sau implicită, că acest conținut va fi actualizat sau menținut la zi.

Nu garantăm că accesul la Website va fi continuu și neîntrerupt din punct de vedere tehnic. Dacă Website-ul va fi indisponibil pentru remedierea unor defecțiuni tehnice, acest lucru va fi anunțat pe prima pagină a Website-ului. Putem suspenda, retrage, sau întrerupe Website-ul cu notificarea prealabilă a utilizatorilor înregistrați, prin e-mail, cu 15 zile înainte de producerea unui asemenea eveniment.

În cazul în care vom permite ca utilizatorii să genereze conținut pe Website, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acest conținut. Utilizatorii acceptă și își asumă faptul că ei sunt singurii răspunzători pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor încărcate pe Website.

Pentru că nu ne implicăm și nu putem fi implicați în relațiile dintre utilizatori, în cazul în care există/va exista o dispută/litigiu între unul sau mai mulți utilizatori ai Website-ului, utilizatorii agreează și acceptă că Brio precum și agenții, reprezentanții legali și angajații săi nu au nicio răspundere pentru orice creanțe, cereri și daune (directe și indirecte) de orice natură, cunoscute și necunoscute sau potențiale, rezultând din sau în orice fel conexate cu aceste dispute/litigii.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că nici Brio și nici agenții, reprezentanții legali și angajații săi nu pot fi făcuți răspunzători pentru pierderile directe și indirecte sau de orice altă natură rezultate din:

a) Folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite de Website;

b) Imposibilitatea folosirii Website-ului;

c) Folosirea conținutului Website-ului, în special fundamentarea unor decizii pe conținutul Website-ului;

d) Atacurile unor viruși, atacuri cibernetice de orice tip, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, datorate folosirii Website-ului sau descărcării conținutului de pe Website sau de la un link la care Website-ul face trimitere.

În măsura în care, în baza prevederilor legale imperative, răspunderea Brio și a agenților, a reprezentanților legali și a angajaților săi nu poate fi eliminată, aceasta se va limita la valoarea Creditelor achiziționate și neutilizate de către utilizatorul în cauză.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul paginilor Website-ului, incluzând, dar fără a fi limitat la, text, nume, date, compilații, grafice, logo-uri, butoane, icoane, imagini, tehnici, modele, fișiere video și audio, programe de calculator, precum și conținutul Testelor Brio sunt proprietatea noastră sau a respectivilor titulari de drepturi și sunt protejate prin lege.

Puteți imprima și descărca pagini din Website exclusiv pentru folosință în scop personal, necomercial. Modificarea în orice mod a conținutului imprimat sau descărcat în acest mod este interzisă. De asemenea, se interzice folosirea ilustrațiilor, logo-urilor, fotografiilor, fișierelor video sau audio sau a oricăror altor elemente separat de forma în care se regăsesc pe Website-ul nostru, inclusiv separat de textul care le însoțește. De fiecare dată, calitatea noastră de autori sau proprietari ai acestui conținut trebuie să fie recunoscută și specificată în mod expres oricăror terțe părți care vin în contact cu respectivul conținut.

Este interzisă descărcarea, copierea, stocarea, imprimarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, oferirea spre vânzare, licențierea, închirierea sau orice altă operațiune ce excede scopul pentru care Testele Brio, oricare parte a acestora sau orice alt conținut al Website-ului a fost pus la dispoziția utilizatorilor.

13. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Brio este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare, „ANSPDCP”) ca operator de date cu caracter personal cu numărul 35770.

Scopul prezentei secțiuni (denumite în cele ce urmează „Politica de Confidențialitate”) este de a descrie modalitatea în care colectăm, prelucrăm și transferăm datele utilizatorilor Website-ului.

Vă rugăm să acordați atenție informațiilor din Confidențialitatea datelor.

În situația în care doriți să obtineți informații suplimentare referitoare la confidențialitatea datelor circulate prin intermediul Website-ului, ne puteți contacta prin intermediul adresei electronice menționate mai jos la punctul 14.

13.1. Colectarea și prelucrarea datelor

Brio are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori despre ei înșiși, despre membrii familiilor acestora ori despre alte persoane.

Datele puse la dispoziție prin intermediul Website-ului și confidențialitatea acestora sunt aspecte foarte importante pentru noi. Vom lua măsuri ferme în vederea asigurării securității datelor personale prelucrate. Măsurile de securitate vizează protecția datelor împotriva pierderii, abuzurilor, accesului neautorizat, împotriva dezvăluirii, a diseminării sau transmiterii prin orice alt mod, precum și împotriva modificării sau distrugerii acestora.

Colectăm următoarele informații despre dvs. și despre folosirea de către dvs. a Website-ului:

13.1.1. Date solicitate în vederea generării contului de utilizator:

a) despre părinte: nume, prenume, adresă, cod poștal, telefon, e-mail;

b) despre elev: nume, prenume, vârstă, gen, școală, clasă, județ, localitate, fotografie (opțional).

13.1.2. Date solicitate la crearea contului de școală/profesor și la adăugarea elevului în contul respectiv:

a) nume, prenume, funcție, numele instituției, oraș, județ, adresă de e-mail, telefon;

b) nume, prenume, adresă de e-mail, vârstă, gen.

Pentru procesarea plăților, următoarele date pot fi colectate și prelucrate: date asociate cardului bancar (nume titular, număr card, data de expirare și codul CVV)/cont bancar (în cazul plăților realizate prin transfer bancar). Colectarea și prelucrarea acestor date va fi făcută direct de către Stripe.

Imediat după crearea contului de utilizator, un cod de identificare unic va fi atribuit fiecărui elev în parte pentru a ne asigura că profilul creat poate fi accesat doar de către respectivul elev sau de către părintele sau tutorele acestuia. Astfel, niciodată un elev nu va avea același cod de identificare cu cel al altui elev. Codul de identificare este transmis prin e-mail fiecărui elev și părinte sau tutore.

Nu vom solicita și nu vom prelucra date și informații care exced scopul înregistrării și generării rapoartelor la nivel național privind nivelul de alfabetizare al elevilor din România (în mod anonim) și care nu sunt considerate necesare în vederea atingerii scopului Website-ului.

Furnizarea de date pentru crearea conturilor de utilizator este obligatorie. Refuzul de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea susținerii testelor Brio.

13.1.3. Date legate de activitatea de susținere a Testelor Brio

Când un elev susține un Test Brio, este posibil să colectăm și să procesăm următoarele date: clasa căreia îi corespunde testul, dimensiunile care vor fi evaluate pentru respectiva clasă, răspunsul dat la fiecare item, timpul de rezolvare a fiecărui item, rezultatele testului în ansamblu, colectare ce se poate face strict pentru scopuri statistice.

13.1.4. Date legate de activitatea de suport

Când utilizatorii contactează echipele noastre de suport prin e-mail sau telefon, ne rezervăm dreptul de a colecta și prelucra respectivele conversații/corespondențe, pe care le vom folosi în mod exclusiv în scopul îmbunătățirii calității serviciilor de suport.

13.2. Modificarea datelor oferite în vederea creării contului de utilizator

Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza, suplimenta modalitatea de înregistrare în vederea creării contului de utilizator. Astfel, dacă vom decide asupra implementării unui sistem mai riguros de identificare și certificare a utilizatorilor și a rezultatelor testelor, maniera de solicitare și nivelul informațiilor solicitate în vederea creării conturilor de utilizator vor fi mai riguroase, respectiv mai avansate.

Conturile de utilizator existente la momentul modificării sistemului vor putea fi păstrate, condiționat de oferirea datelor suplimentare în modalitățile cerute de noi la acel moment. Pentru evitarea oricărui dubiu, implementarea unui sistem mai riguros de identificare și certificare a utilizatorilor și a rezultatelor testelor este un drept discreționar al Brio și nu o obligație.

13.3. Date tehnice referitoare la traficul Website-ului

Folosim programe care, atunci când este vizitată oricare pagină a Website-ului înregistrează în mod automat informații cu caracter tehnic ce sunt stocate în mod automat pe server-ul nostru: numele de domeniu, paginile vizitate, durata vizitei, adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, rezoluția ecranului sau furnizorul serviciului de Internet.

Stocarea acestor date ne arată care sunt cele mai importante arii de interes pe Website și ne ajută să îmbunătățim Website-ul astfel încât interacțiunea cu acesta să se desfășoare într-o manieră cât mai accesibilă, clară și prietenoasă.

Aceste informații nu sunt folosite în vederea identificării utilizatorilor.

13.4. Plasarea, utilizarea și administrarea de cookie-uri

Pentru detalii accesați Declarația privind modulele cookie.

13.5. Publicitate de la terțe părți

Ne rezervăm dreptul de a utiliza agenții de publicitate terțe pentru a plasa sau a urmări reclame pe alte site-uri.

Aceste site-uri pot avea cookie-uri proprii prin care pot obține informații cu privire la reclamele care au fost încărcate în browserul dumneavoastră sau paginile pe care le vizualizați în momentul în care reclama a fost încărcată sau vizualizată.

Nu controlăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru modul în care aceste terțe părți folosesc informațiile colectate în acest mod.

13.6. Scopul prelucrării datelor

Vom prelucra datele colectate de la utilizatori în principal în scopul oferirii serviciilor de testare prin Testele Brio sau campanii de marketing/promovare a serviciilor proprii sau ale partenerilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim datele furnizate în scopuri statistice și de cercetare, pentru diversificarea și îmbunătățirea Testelor Brio.

13.7. Transferul datelor

Acordăm deosebită atenție protecției datelor venind din partea utilizatorilor, motiv pentru care Brio se angajează să transmită informații legate de utilizatorii Website-ului numai în cazurile expres și limitativ prevăzute mai jos:

a) în situații expres prevăzute de lege, atunci când dezvăluirea informațiilor este cerută de către organele de cercetare, pe bază de mandat. În această situație, dezvăluirile se vor putea face fără obținerea unui acord prealabil din partea utilizatorului contului;

b) în cazul în care suntem supuși unui proces fuziune, divizare ori alte situații care implică schimbarea titularului activității.

13.8. Protecția specială a datelor în cazul elevilor minori

Având în vedere destinatarii platformei educaționale conform descrierii de la pct. 3 de mai sus, am creat un set de reguli menite să asigure protecție specială elevilor minori, reguli diferențiate după cum aceștia au sub 14 ani respectiv între 14 și 18 ani.

13.8.1. Elevii cu vârsta mai mică de 14 ani

Website-ul nu permite înregistrarea elevilor cu vârsta sub 14 ani. Aceștia vor avea acces la testele Brio doar prin intermediul contului de utilizator sub 14 ani creat de părinte/tutore/profesor. În situația în care identificăm un copil cu vârsta mai mică de 14 ani care încearcă să-și creeze un cont fără respectarea acestor reguli, nu vom reține informațiile transmise de acesta.

13.8.2. Elevii cu vârsta între 14 ani și 18 ani

Pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, contul de utilizator va fi creat direct de către elev. Acești elevi se obligă să obțină încuviințarea părintelui sau tutorelui în scopul creării contului și confirmă pe propria răspundere obținerea acestui acord.

13.9. Drepturile utilizatorilor cu privire la date

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale (retragerea, anularea sau reevaluarea unei decizii adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal) și de dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc sau, în cazul utilizatorilor părinți, care privesc elevul al cărui părinte/tutore este respectivul utilizator, și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa precizată la punctul 14 de mai jos.

13.10. Link-uri către alte site-uri

Website-ul poate conține trimiteri către alte site-uri, operate de către alte entități sau de către persoane fizice. Prezenta Politică de Confidențialitate nu poate fi extinsă asupra acestor site-uri iar noi nu putem garanta, controla și nici răspunde pentru activitatea acestor terțe site-uri.

13.11. Modificări și actualizări în Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate în orice moment, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii Website-ului vor putea lua la cunoștință de Politica modificată sau actualizată prin accesarea paginii/link-ului aferent „Politicii de Confidențialitate” ce va indica data ultimei actualizări.

14. CONTACT

Pentru orice cereri, neclarități, reclamații sau sugestii, putem fi contactați la adresa electronică [email protected] sau, prin poștă, la adresa Str. Icoanei, Nr. 29A, Sector 2, București, în atenția SC Brio Teste Educaționale SRL.


Data ultimei actualizări:
6 ianuarie 2022

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.