Confidențialitatea datelor

BRIO tratează cu maximă seriozitate confidențialitatea datelor.

Compania este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare, „ANSPDCP”) ca operator de date cu caracter personal cu numărul 35770. BRIO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori despre ei înşisi, despre membrii familiilor acestora ori despre alte persoane.

Datele puse la dispoziţie prin intermediul Website-ului şi confidenţialitatea acestora sunt aspecte foarte importante pentru noi și vom lua măsuri ferme în vederea asigurării securităţii lor. Măsurile de securitate vizează protecţia datelor împotriva pierderii, abuzurilor, accesului neautorizat, împotriva dezvăluirii, a diseminării sau transmiterii prin orice alt mod, precum şi împotriva modificării sau distrugerii acestora.

Colectăm următoarele informaţii despre dvs. şi despre folosirea de către dvs. a Website-ului:

  • a) despre părinte: nume, prenume, telefon, email;
  • b) despre elev: nume, prenume, data nașterii, gen, CNP, școala, localitatea, clasa, telefon, email;

Pentru procesarea plăţilor, următoarele date pot fi colectate şi prelucrate: date asociate cardului bancar (număr, tip), cont bancar. Colectarea şi prelucrarea acestor date va fi făcută direct de către euPlătesc, Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, Sector 3, Bucuresti 032265.

Imediat după crearea contului de utilizator, un cod de identificare unic va fi atribuit fiecărui elev în parte pentru a ne asigura că profilul creat poate fi accesat doar de către respectivul elev sau de către părintele sau tutorele acestuia. Astfel, niciodată un elev nu va avea acelaşi cod de identificare cu cel al altui elev. Codul de identificare este transmis prin e-mail fiecărui elev şi părinte sau tutore.

Nu vom solicita şi nu vom prelucra date şi informaţii care exced scopul înregistrării şi care nu sunt considerate necesare în vederea atingerii scopului Website-ului.

Furnizarea de date pentru crearea conturilor de utilizator este obligatorie. Refuzul de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea susţinerii testelor BRIO.

Când un elev susţine un Test BRIO, este posibil să colectăm şi să procesăm următoarele date: clasa căreia îi corespunde testul, dimensiunile care vor fi evaluate pentru respectiva clasă, răspunsul dat la fiecare item, timpul de rezolvare a fiecărui item, rezultatele testului în ansamblu, colectare ce se poate face strict pentru scopuri statistice.

Când utilizatorii contactează echipele noastre de suport prin e-mail sau telefonic, ne rezervăm dreptul de a colecta şi prelucra respectivele conversaţii/corespondenţe, pe care le vom folosi în mod exclusiv în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de suport.

Dacă doriţi să obtineţi informaţii suplimentare referitoare la confidenţialitatea datelor circulate prin intermediul Website-ului, ne puteţi contacta la office@brio.ro.

Testele BRIO sunt aprobate de

GAZETA MATEMATICĂ

Gazeta Mmatematica

 

SPONSOR FONDATOR

Gazeta Mmatematica
Responsive image

Copyright Brio 2018. Powered by MagicPixel