Drepturi și obligații în cadrul testării cu sistemul Brio

În orice formă de testare, persoanele evaluate au o serie de drepturi și de obligații. Deși de multe ori acestea nu sunt comunicate în mod explicit, Brio se mândrește cu cel mai înalt nivel de profesionalism și aderă la bunele practici din punct de vedere etic, care prescriu transparență în ceea ce privește drepturile și obligațiile tuturor părților care sunt implicate în procesul de testare.

Testele Brio sunt optimizate pentru testarea de la distanță, în mod nesupravegheat, prin intermediul tehnologiei computerizate (calculator, tabletă sau telefon mobil). Ele pot fi aplicate însă și prin modul de testare supravegheat, în cazul în care este solicitată aplicarea testului în sistemul creion-hârtie sau prin instrumentul proctoring. Click aici pentru mai multe detalii despre metodologie și politica de evaluare.

FIECARE UTILIZATOR AL SISTEMULUI BRIO ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

DREPTUL DE A CUNOAȘTE SCOPUL TESTULUI, METODOLOGIA ȘI POLITICA DE EVALUARE UTILIZATĂ.

Scopul fiecărui test Brio este de a oferi informații obiective despre nivelul de cunoștințe al elevilor testați, informații care să servească elevilor, părinților și profesorilor acestora în vederea creșterii performanței școlare. Click aici pentru mai multe detalii despre metodologie și politica de evaluare.

DREPTUL DE A CUNOAȘTE RECOMANDĂRILE MINIME ȘI CELE OPTIME PENTRU SISTEMUL TEHNIC NECESAR EFECTUĂRII TESTULUI.

Performanța la test este dependentă de cât de adecvat funcționează sistemul tehnic computerizat pe care se face testarea, independent de intențiile Brio. Procesul de testare poate fi afectat dacă itemii nu se văd corect, dacă nu apar toate butoanele, dacă textul nu este lizibil, dacă se pierde contactul cu serverul din cauza unei conexiuni instabile.

Orice disfuncționalitate tehnică poate determina un rezultat mai slab care să nu reflecte de fapt competența elevului testat. De aceea este important să fie înțelese, verificate și asigurate de la bun început cerințele tehnice. Click aici pentru lista cerințelor tehnice necesare testării cu Brio.

DREPTUL DE A PRIMI INSTRUCȚIUNI CORECTE ȘI COMPLETE DESPRE PROCESUL DE TESTARE.

Toate testele Brio conțin întrebări tip grilă, configurate automat de către sistem pe baza filtrelor selectate de utilizator privind materia de testare și anul școlar aferent. Întrebările grilă fac referire la programa școlară din anul de curs indicat de elevul testat.

În cazul testelor efectuate online, înainte de demararea fiecărei sesiuni de testare, Brio va informa utilizatorul (elev testat) asupra intervalului estimat al duratei testului. Durata maximală a unei testări poate fi diferită de la un an școlar la altul și de la o materie la alta. Elevii sunt sfătuiți să citească cu grijă aceste detalii si să nu inițieze testul decât dacă au la dispoziție timpul maxim afișat pe ecran.

În cazul testelor efectuate în format creion-hârtie, Brio va cuprinde în ghidul de testare expediat solicitantului informațiile privind durata testului, numărul de itemi pe care testul respectiv îi conține, precum și recomandările de supervizare a testării de către un adult responsabil. Și în cazul acestei forme de testare, durata maximală a unei sesiuni poate fi diferită de la un an școlar la altul și de la o materie la alta.

DREPTUL DE A CUNOAȘTE CONTACTELE TEHNICE LA CARE SE POATE APELA DACĂ CEVA NU FUNCȚIONEAZĂ.

Pentru că sistemul Brio funcționează prin testare de la distanță nesupravegheată, este recomandat ca fiecare utilizator al testului să își asigure personal un contact avizat la care să poată apela în cazul unor disfuncționalități tehnice care pot influența testarea și care apar în ceea ce privește calculatorul și conexiunea utilizatorului.

Pentru problemele tehnice pe care e posibil să le aveți în cadrul procesului de testare și despre care aveți o bănuială justificată că sunt responsabilitatea Brio, vă rugăm să contactați departamentul tehnic pe e-mail la adresa [email protected].

DREPTUL DE A PRIMI INDICAȚII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA UNUI SPAȚIU ADECVAT PENTRU DESFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A TESTĂRII.

Atât pentru testarea online cât și pentru cea în format creion-hârtie, Brio recomandă alegerea unui mediu care să asigure confortul elevului, lipsit de zgomot și de orice alți stimuli care pot distrage atenția (TV, telefon etc.).

Este indicată alegerea unui scaun comod și a unui suport stabil adecvat (masă de lucru sau birou) pentru completarea testului în sistemul creion-hârtie.

DREPTUL LA SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

Siguranța datelor utilizatorilor este foarte importantă pentru Brio. De aceea sunt asigurate toate măsurile în scopul respectării cerințelor pentru protecția și confidențialitatea datelor personale ale celor care utilizează testele Brio - elevi, părinți, profesori. Toate datele furnizate de utilizatorii sistemului Brio pentru autentificare și toate rezultatele individuale generate în urma testelor vor rămâne strict confidențiale.

DREPTUL LA INTERPRETAREA CORECTĂ A REZULTATELOR.

Testele Brio sunt teste standardizate și prin urmare atent normate, tocmai pentru a asigura imparțialitatea și lipsa de eroare a rezultatelor. La începutul fiecărui raport de evaluare, Brio va oferi detalii privind cunoștințele evaluate prin respectivul raport și felul în care trebuie interpretate rezultatele cuprinse în interiorul acestuia.

De asemenea, Brio permite retestarea unui elev fără ca itemii să se degradeze prin expunere repetată, dar permite în același timp comparabilitatea perfectă a rezultatelor de la două testări pentru că, deși niciun item nu este identic între cele două testări, modelele matematice pe care sistemul de testare se bazează face ca ele să fie echivalente ca dificultate.

DREPTUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE A PRIMI AJUTOR PRIN MODIFICAREA REZONABILĂ A CONDIȚIILOR DE TESTARE.

Brio promovează egalitatea de șansă pentru elevii care au dizabilități ce ar putea împiedica interacțiunea cu testele. Pentru aceasta, elevii aflați în acest tip de situație, sau un părinte sau profesor, sunt rugați să adreseze o cerere detaliată la adresa [email protected]. Brio va analiza fiecare cerere pentru a vedea dacă poate furniza o soluție rezonabilă de ajustare a testării pentru întâmpinarea nevoilor speciale semnalate.

Click aici pentru mai multe detalii.

DREPTUL LA INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND MODUL ÎN CARE VOR FI UTILIZATE REZULTATELE TESTELOR.

În urma fiecărui test, Brio emite un raport personalizat de evaluare al cărui scop este să furnizeze elevilor, părinților și profesorilor informație normativă și formativă. Aceste rezultate sunt tratate drept informații confidențiale și vor fi comunicate exclusiv deținătorului contului din care s-a efectuat testarea. Brio nu va face publice sau disponibile vreunui terț rezultatele vreunei testări însoțite de informații personale de identificare. Brio își rezervă dreptul de a utiliza pentru statistici și analize de uz intern și extern date generale (nu și date personale) privind gradul de competență a elevilor români și alte detalii legate de performanțele acestora conform datelor din sistemul de testare.

DREPTUL LA EFECTUAREA TESTELOR ÎN MOD GRATUIT (”DEMO”).

Brio pune la dispoziția utilizatorilor care vor să probeze sistemul posibilitatea "Încearcă gratuit" .

DE ASEMENEA, FIECARE ELEV TESTAT ÎN SISTEMUL BRIO ARE ȘI O SERIE DE OBLIGAȚII.

OBLIGAȚIA DE A ASIGURA ÎNTRUNIREA TUTUROR CERINȚELOR TEHNICE.

Utilizatorul are obligația de a asigura întrunirea tuturor cerințelor tehnice/de către sistemul pe care se efectuează testarea (calculator, tabletă sau telefon mobil) pentru desfășurarea în bune condiții a testului, conform listei disponibile aici.

OBLIGAȚIA DE A CONTACTA SPECIALIȘTI TEHNICI

Utilizatorul are obligația de a contacta specialiști tehnici capabili să remedieze eventualele disfuncții tehnice care ar putea apărea pe parcursul derulării testului. Este posibil să fie necesară reluarea sesiunii de testare în cazul unor astfel de incidente.

OBLIGAȚIA DE A CITI ȘI ÎNȚELEGE TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI INDICAȚIILE

Utilizatorul are obligația de a citi și înțelege toate instrucțiunile și indicațiile oferite de Brio în vederea optimizării procesului de testare.

Obligația de a cunoaște toate operațiunile

Utilizatorul are obligația de a cunoaște toate operațiunile pe care le presupune interacțiunea cu un sistem de testare computerizată (utilizarea unui computer, tabletă sau telefon mobil, crearea și accesarea unei adrese de e-mail, completarea unui câmp cu date de identificare etc.) Elevii care nu sunt familiarizați cu acest tip de operațiuni, trebuie să anunțe persoanele responsabile de evaluare.

OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE DE IDENTIFICARE SOLICITATE

Utilizatorul are obligația de a furniza datele de identificare solicitate de Brio în mod complet și conform cu realitatea. Acest lucru va presupune obținerea unui nume de utilizator, a unei parole și a unei adrese de URL (adresă de internet) pentru realizarea testării. Acestea vor fi asociate cu raportul de evaluare emis de Brio în urma completării testului.

OBLIGAȚIA DE A COMPLETA TESTUL ÎN MOD INDIVIDUAL

Utilizatorul are obligația de a completa testul în mod individual fără consultarea cu alte persoane și fără sprijinul unor materiale ajutătoare.

Nu este permis accesul altor persoane la parola, numele de utilizator sau URL-ul (adresa de internet) asociate contului dumneavoastră.

OBLIGAȚIA DE A NU SE ANGAJA ÎN ACȚIUNI NECORESPUNZĂTOARE

Utilizatorul are obligația de a nu se angaja în acțiuni necorespunzătoare sau practici necinstite care contravin evaluării corecte, cum ar fi copierea itemilor, copierea răspunsurilor, utilizarea unor materiale ajutătoare nepermise, ajutarea unei persoane de a da testul și de a obține un punctaj mai mare decât ar fi obținut de una singură și alte asemenea.

OBLIGAȚIA DE A ÎNȚELEGE ȘI RESPECTA DREPTURILE DE COPYRIGHT

Utilizatorul are obligația de a înțelege și respecta drepturile de copyright și de proprietate intelectuală ale testelor.

Este interzisă copierea, tipărirea sau reproducerea sub orice formă a materialelor de testare și implicit a întrebărilor, indiferent de metoda de afișare (online sau prin creion-hârtie).

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.