LIMBA ROMÂNĂ

Testele BRIO de Limba Română sunt acreditate de Ministerul Educației și acoperă următoarele capitole din programă:

BRIO Clasele I-IV:

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Comunicare Comunicare Funcţii ale limbii (acte de vorbire) Funcţii ale limbii (acte de vorbire)
Citire Citire Textul Textul
Scriere Scriere Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite
Elemente de construcţie a comunicării Elemente de construcţie a comunicării Redactare Redactare
  Redactare    
       
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

 

BRIO Clasele V-VIII:

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
Vocabular. Variație stilistică Vocabular. Variație stilistică Textul literar și textul nonliterar Textul literar și textul nonliterar
Comunicare Ortografie și ortoepie Versificație, figuri de stil și imagini artistice Versificație, figuri de stil și imagini artistice
Pronumele. Numeralul Comunicare Genuri și specii literare (nuvela, imnul) Genuri și specii literare (epic, liric și dramatic; opera dramatică; balada populară, romanul)
Substantivul. Articolul. Adjectivul. Prepoziția. Subiectul exprimat. Atributul Complementul Comunicare Comunicare
Verbul. Predicatul verbal Pronumele Lexic Lexic
Enunțul. Punctuația enunțului. Propoziția Substantivul. Adjectivul. Subiectul Fonetică Fonetică
Ortografie și ortoepie Verbul. Adverbul. Predicatul Morfosintaxă Morfosintaxă
Textul descriptiv literar. Textul descriptiv nonliterar. Textul explicative Textul descriptiv literar Sintaxa propoziției și a frazei Sintaxa propoziției și a frazei
  Textul narativ literar Semne de punctuație și de ortografie Semne de punctuație și de ortografie
    Redactare de text Redactare de text
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

 

BRIO Clasele IX-XII:

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Literatură: Tema  Adolescenţa/ Joc şi joacă Proza narativă Fundamente ale culturii române. Perioada veche. Umanismul. Iluminismul Perioada interbelică – poezia (poezie simbolistă, poezie modernistă, poezie tradiţionalistă)
Literatură: Tema  Familia/ Şcoala Textul poetic Junimea. Epoca marilor clasici Curente culturale/ literare interbelice (modernism, tradiţionalism, orientări avangardiste). Identitate culturală în context European
Literatură: Tema  Iubirea/ Scene din viaţa de ieri şi de azi Textul dramatic şi arta spectacolului Curente culturale și literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea Perioada postbelică: romanul
Literatură: Tema Aventură, călătorie/ Lumi fantastice (inclusiv SF) Limbă şi comunicare. Aspecte normative şi funcţionale ale studiului limbii române Perioada pașoptistă. Romantismul pașoptist Perioada postbelică: poezia
Literatură: Tema Confruntări etice şi civice / Personalităţi, exemple, modele   Perioada interbelică – Romanul Perioada postbelică: dramaturgia
Limbă şi comunicare. Aspecte normative şi funcţionale ale studiului limbii române   Limbă şi comunicare Aspecte normative şi funcţionale ale studiului limbii române
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

MATEMATICĂ

Testele BRIO de Matematică acoperă toate capitolele programei școlare, oferind o panoramare corectă a cunoștințelor copilului pe capitole și subcapitole, astfel:

Clasele I-IV:

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Aritmetică - Elemente pregătitoare Algebră - Numere naturale Algebră - Numere naturale Algebră - Numere naturale
Aritmetică - Adunarea și scăderea Algebră - Adunarea și scăderea Algebră - Ordinea operațiilor Algebră - Fracții
Aritmetică - Elemente de geometrie Algebră - Înmulțirea și împărțirea Algebră - Probleme cu mai multe operații Geometrie - Elemente de geometrie
Aritmetică - Unități de măsură Geometrie - Elemente de geometrie și unități de măsură Geometrie - Elemente de geometrie și unități de măsură Geometrie - Unități de măsură
Aritmetică - Organizarea datelor în tabele Geometrie - Organizarea datelor în tabele Geometrie - Organizarea datelor în tabele Geometrie - Organizarea datelor în tabele
       
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

Clasele V-VIII:

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
Algebră - Numere naturale Algebră - Mulțimi. Mulțimea numerelor naturale. Divizibilitatea. Algebră - Numere raționale Algebră - Numere reale
Algebră - Ecuații și inecuații cu numere naturale Algebră - Mulțimea numerelor raționale Algebră - Numere reale Algebră - Rapoarte de numere reale
Algebră - Mulțimi Algebră - Rapoarte și proporții Algebră - Calcul algebric Algebră - Funcții
Algebră - Fracții ordinare și fracții zecimale Algebră - Mulțimea numerelor întregi Algebră - Ecuații și inecuații Algebră - Ecuații și inecuații
Algebră - Ecuații și inecuații cu numere raționale pozitive Geometrie - Puncte, drepte, plane Geometrie - Patrulatere Geometrie - Elemente geometrice
Geometrie - Elemente de geometrie Geometrie - Unghiuri Geometrie - Arii Geometrie - Prisma
Geometrie - Unități de măsură, perimetre, arii și volume Geometrie - Congruența triunghiurilor Geometrie - Teorema lui Thales Geometrie - Piramida și trunchiul de piramidă
  Geometrie - Perpendicularitate și paralelism Geometrie - Relații metrice și trigonometrice Geometrie - Corpuri rotunde
  Geometrie - Proprietățile triunghiurilor Geometrie - Cercul și poligoane
  Geometrie - Cercul    
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

Clasele IX - XII:

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Algebră - Logică și inducție matematică Algebră - Numere reale Algebră - Permutări și matrice Algebră - Legi de compoziție
Algebră - Șiruri și progresii Algebră - Numere complexe Algebră - Determinanți Algebră - Inele și corpuri
Algebră - Funcții de gradul I, ecuații și inecuații Algebră - Funcții și ecuații Algebră - Sisteme de ecuații liniare Algebră - Polinoame și ecuații algebrice
Algebră - Funcția de gradul II și sisteme Algebră - Metode de numărare Analiză - Mulțimi și șiruri. Funcții. Limite de funcții și continuitate Analiză - Primitive
Geometrie - Vectori Geometrie - Elemente de geometrie Analiză - Funcții continue, derivabile și reprezentarea grafică Analiză - Integrala definită
Geometrie - Elemente de trigonometrie      
Geometrie - Aplicații ale trigonometriei în geometria plană      
       
VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT VEZI MODEL RAPORT

Evaluare Națională

Testele BRIO de Evaluare Națională acoperă toate capitolele programei școlare, oferind o panoramare corectă a cunoștințelor copilului pe capitole și subcapitole, astfel:

Algebră V Algebră VI Geometrie VI Algebră VII
Numere naturale Numere naturale Congruența triunghiurilor Numere raționale
Geometrie VII Algebră VIII Geometrie VIII
Patrulatere Numere reale Prisma
 
VEZI MODEL RAPORT

Bacalaureat

Testele BRIO de BAC sunt instrumente perfecte de practică înaintea examenului, fiind structurate pe programele specifice diverselor specializări, oferind o poziționare corectă a cunoștințelor raportate la programa de studiu pentru BAC și posibilitatea de a interveni din timp asupra capitolelor cu probleme.

Bacalaureat profil mate-info

Algebră IX Geometrie IX Algebră X Geometrie X
Șiruri și progresii Vectori Numere complexe Elemente de geometrie
Algebră XI Analiză XI Algebră XII Analiză XII
Permutări și matrice Funcții continue, derivabile și reprezentarea grafică Legi de compoziție Primitive
 
VEZI MODEL RAPORT

Bacalaureat profil științe

Algebră IX Geometrie IX Algebră X Geometrie X
Șiruri și progresii Vectori Numere complexe Elemente de geometrie
Algebră XI Algebră XII
Permutări și matrice Legi de compoziție
 
VEZI MODEL RAPORT

Bacalaureat limba și literatura română

Text nonliterar Text literar la prima vedere Text literar studiat Limbă și comunicare
 
VEZI MODEL RAPORT

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.