Test istorie
Clasa V-XII

Testele BRIO de Istorie au fost dezvoltate cu scopul de a ajuta elevii, părinții, profesorii și directorii să obțină o evaluare obiectivă, digitalizată și standardizată a competențelor și cunoștințelor elevilor pentru disciplina școlară Istorie.

Testele Brio răspund unui deziderat comun elevilor și profesorilor: evaluarea obiectivă. Optând pentru testarea la disciplina Istorie, elevii vor fi motivați intelectual. Sursele istorice puse la dispoziție le vor stimula gândirea critică și le vor demonstra faptul că istoria nu se rezumă la cronologie.

Fiind dezvoltate pe baza programei școlare în vigoare pentru disciplina Istorie, testele BRIO acoperă conținuturile și competențele importante, studiate la clasă. Testele sunt împărțite în capitole și permit evidențierea punctelor tari și punctelor slabe ale elevului și, astfel, pot fi folosite ca ghid în luarea unor decizii legate de intervenție – spre exemplu, dacă elevul obține un scor mai mic în cadrul unui capitol din test, poate decide să aprofundeze acel capitol, pentru a acoperi golurile și pentru a-și dezvolta competențele la un nivel înalt.

Testele standardizate BRIO pentru disciplina Istorie au fost concepute pentru a evalua nu doar informațiile pe care elevii le asimilează în cadrul orelor de curs, ci și alte aptitudini care corespund competențelor din programele școlare. Totodată, itemii urmăresc testarea capacității elevilor de a înțelege un conținut, de a stabili relații de anterioritate și posterioritate și de a identifica legături de cauzalitate. Evaluarea prin testele standardizate BRIO este una care vine complementar și suplimentar alături de evaluarea clasică efectuată la clasă, una care nu se rezumă la verificarea capacității de memorare a elevilor, ci caută să ilustreze aptitudinile și capacitățile cognitive ale acestora.

Testele de Istorie BRIO sunt o nouă categorie de teste școlare și au la bază metodologia de testare BRIO, fiind o evaluare standardizată, digitalizată, care utilizează o tehnologie statistică de ultimă oră – Item Response Theory. Testele au la bază o bancă foarte mare de itemi și, astfel, permit retestarea și monitorizarea progresului. Fiecare test este unic și, datorită acestui lucru, testele BRIO de Istorie pot fi folosite la clasă.

Testele concepute pentru disciplina Istorie oferă o modalitate atractivă de evaluare și cunoaștere pentru elevi, profesori și pentru oricine este interesat de Istorie.

Acestea întrunesc cerințele științifice și tehnice care să asigure o evaluare obiectivă, dar reprezintă, în același timp, un bun prilej de a învăța lucruri noi. În elaborarea itemilor au fost folosite surse diferite (hărți, imagini, fragmente din textele scrise de istorici, documente, etc.) și prin parcurgerea acestora ai prilejul de a pătrunde, încă o dată, în lumea atât de fascinantă a istoriei. Nu este vorba doar despre o "testare". Elevii descoperă aspecte noi, le aprofundează pe cele știute, dezvoltă competențe importante pentru studiul istoriei și pentru formarea personală.

Testează-te

Istoria este cea mai frumoasă poveste», spunea profesorul meu din facultate.

Total de acord! Istoria este o călătorie frumoasă prin viețile oamenilor pe care nu avem posibilitatea de a-i cunoaște personal și, atunci, ne dorim o altă cale de a-i întâlni pentru a descoperi poveștile lor care, poate, au dus la crearea sau prăbușirea unor civilizații.

Prin aportul adus la redactarea testelor standardizate BRIO, am încercat să vă iau cu mine în această călătorie, să descoperim împreună civilizațiile mai vechi sau mai noi din istorie. Cum? Citind – textele, privind – imaginile, analizând – hărțile, comparând – graficele. Aveți la dispoziție surse istorice diverse cu ajutorul cărora să aflați răspunsurile pe care le așteptați la finalul călătoriei voastre prin istorie.

Vă promit că va fi o experiență de neuitat în care fie descoperiți noutăți, fie consolidați cunoștințele acumulate din lecturile voastre istorice.

Raportul pentru testele de Istorie

În urma evaluării, elevul va primi un raport în care sunt detaliate rezultatele sale. Mai specific, în raport este prezentat scorul total obținut în urma testării, dar și scorurile pentru fiecare capitol în parte. De asemenea, sunt incluse descrieri ale nivelului de competență, în care sunt enunțate competențele și cunoștințele specifice grupei de scor în care este plasat elevul testat. Raportul se bazează pe BRIO®, sistemul de testare standardizată pentru accelerarea performanței în învățământ.

Cine poate parcurge testele BRIO de Istorie?

Testele BRIO de Istorie sunt disponibile pentru toate clasele de gimnaziu și liceu (adică, de la clasa a V-a, până inclusiv la clasa a XII-a).

Mai mult decât atât, testele de clasa a XII-a, dat fiind faptul că sunt dezvoltate în concordanță cu programa școlară în vigoare, pot fi un antrenament excelent pentru examenul de Bacalaureat.

Testează-te

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.