Test matematica
Matematică Clasa a VIII-a

Testele Brio sunt teste digitale standardizate, prin care elevii români din clasele I-XII își pot evalua obiectiv cunoștinţele la principalele materii școlare și își pot îmbunătăţi performanţa la examene.

Un test obișnuit, corectat de aceeași persoană care l-a alcătuit, nu este cel mai relevant criteriu pentru a stabili nivelul unui elev. Nota unui elev la acest tip de teste este inevitabil influenţată de blândeţea sau severitatea profesorului.

Structură test
capitolul 1
Algebra - Numere reale
capitolul 2
Algebra - Rapoarte de numere reale
capitolul 3
Algebra - Functii
capitolul 4
Algebra - Ecuatii si inecuatii
capitolul 5
Geometrie - Elemente geometrice
capitolul 6
Geometrie - Prisma
capitolul 7
Geometrie - Piramida si trunchiul de piramida
capitolul 8
Geometrie - Corpuri rotunde
Metodologia de testare Brio

Brio are la bază un număr foarte mare de itemi (probleme de rezolvat), calibrați prin testarea pe eșantioane reprezentative de elevi români.

Pentru efectuarea unui test, elevul trebuie să selecteze la început clasa și capitolele din care dorește să fie testat, iar sistemul alege în mod dinamic o serie de întrebări care acoperă materia respectivă. Pe parcursul testării, întrebările se vor adapta ca grad de dificultate în funcție de performanța dovedită de elev. La final, sistemul oferă un raport care, fără să arate răspunsurile corecte sau greșite, analizează cunoștințele elevului pentru fiecare capitol în parte și oferă indicații pentru îmbunătățirea lacunelor identificate.

Brio este un sistem computerizat și se bazează numai la matematică pe o bancă de peste 20.000 de probleme care acoperă în totalitate programa școlară.

Pentru că fiecare test este configurat automat de sistem, întrebările nu se repetă, chiar dacă un elev dorește să dea de 10 ori același test.

Sistemul de testare este dinamic și are un număr mare de avantaje față de testele clasice.

Brio permite retestarea unui elev fără ca întrebările să se repete, dar permite în același timp comparabilitatea perfectă a rezultatelor de la două testări.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.