Evaluare Națională pentru proba de limba și literatura română

În 2017, un absolvent de clasa a opta trebuie să pună mai mult accent pe examenele finale pentru a intra la ce liceu dorește. Importanța mediei obținute la Evaluarea Națională crește la 80%. Mutarea acentului pe examenele finale încearcă să ofere șanse egale în procesul de admitere. Familiarizarea cu cerințele examenului și evaluarea periodică sunt etape importante înprocesul de pregătire pentru evaluare. . Cele mai importante cunoștințe evaluate de examen

Indiferent de varianta care pică la examen, un elev de clasa a opta trebuie să demonstreze că înțelege un text și că are cunoștințele de bază privind literatura română. Cele mai importante conținuturi din programă, pe baza cărora vor fi dezvoltate subiectele, sunt următoarele:

  • Elemente de sintaxă a propoziției și frazei;
  • Părțile de vorbire flexibile și neflexibile;
  • Categorii semantice;
  • Mijloace de îmbogățire a vocabularului;
  • Trăsăturile specifice genului epic, liric și gramatic;
  • Trăsături ale speciilor literare: schiță, basm, pastel, fabulă, nuvelă, roman, doină și baladă;
  • Ortografie și punctuație.

Înțelegere și exprimare corectă

Programa pentru examen este aceeași din 2015, fiind analizate două competențe pe care elevii ar trebui să le aibă la sfârșitul celor opt ani de școală. În primul rând, elevii trebuie să înțeleagă corect mesajul scris, dintr-un text literar și nonliterar. Astfel, aceștia trebuie să identifice trăsăturile mesajelor scrise, să observe corectitudinea lor și valoarea expresivă, dar și să spună ce valori transmit acestea. Cunoștințele de gramatică și literatură sunt observate în amănunt, verificând cât de multe înțelege elevul din ce i se transmite. În al doilea rând, elevii trebuie să valorifice cunoștințele de lexic și morfosintaxă, redactând texteadaptate pentru scopuri diverse. Mai exact, este urmărită capacitatea elevului de a explica ce simte, de a povesti întâmplări și de a-și susține opiniile prin argumente.

Subiectele nu suferă modificări

Subiectele Evaluării Naționale au o dificultate medie și se rezolvă în 120 de minute. Modele pentru 2017 ne indică două subiecte mari, cu subpuncte care cresc gradual în dificultate. Primul subiect, de aproximativ 40 de puncte, pornește de la un fragment de text literar și analizeaza cunoștințele de gramatică și expresivitate a textului pornind de la acesta. Ultimul subpunct, care nu depinde tot timpul de fragment, evaluează capacitatea de a demonstra apartenența la o specie literară. Subiectul al doilea este structurat în două părți. Prima, de 35-40 de puncte, pornește de la un text nonliterar, pe baza căruia sunt analizate cunoștințe predominant de gramatică. Partea a doua, de 12 puncte, evaluează capacitatea de a transmite un mesaj, prin redactarea unui text cu temă dată.

Date despre anul 2016

Rezultatele sintetizate de Institutul de Științele Educației privind Simularea Evaluării Naționale din 2016arată că 60,3% dintre elevi au obținut note peste 5. Procentul a crescut la 82,2% la examenul propriu-zis, 1.244 de elevi obținând nota 10. Rezultatele sunt mai bune decât cele obținute la matematică, dar ridică întrebări atunci când sunt comparate cu evaluările PISA. Dacă 40% dintre elevi aveau dificultăți în înțelegerea textelor, este de urmărit mai bine subiectivitatea din cerințele acesti probe.

Inegalitățile provocate de mediul de proveniență au rămas la fel de mari în 2016, iar anul viitor nu pare să aducă îmbunătățiri. Competențele de limbă și literatura română sunt foarte slab delimitate, crescând riscul învățării mecanice. Fără rezultate clare legate de acestea, elevii nu înțeleg cum trebuie să își dezvolte abilitățile de comunicare, iar pasiunea pentru lectură rămâne un obiectiv îndepărtat.

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.