Incorectitudinea în evaluare duce la performanțe mai scăzute – ce e de făcut?

Evaluarea – o experiență necesară prin care majoritatea am trecut, fie că ne-a plăcut sau nu. Studii recente susțin că este una dintre activitățile cu cea mai slabă reputație din domeniul educațional. Să aibă asta legătură cu percepția elevilor asupra corectitudinii sale? 
 
Corectitudinea în evaluare a fost definită drept un ansamblu format din lipsa erorilor și tratamentul echitabil al persoanelor implicate în procesul de evaluare. Fenomenul a atras deseori atenția cercetătorilor de-a lungul timpului ca urmare a consecințelor negative asociate lui. Astfel, percepția unei evaluări nedrepte în rândul elevilor poate împiedica drastic buna desfășurare a experiențelor de învățare. Studii recente atenționează asupra posibilității apariției reacțiilor agresive și ostile din partea elevilor. Absenteismul, tulburările în planul sănătății fizice (ex: dureri constante de cap), tentativele sporite de a copia, sau lipsa implicării și inconsecvența sunt de asemenea asociate unor percepții de nedreptate în procesul de evaluare. 
 
Dar ce face o evaluare să fie percepută ca nedreaptă în rândul elevilor? Cercetări recente sintetizează afirmații invocate de elevi precum: (1) examinările finale nu reflectă decât parțial ce au învățat până în acel moment; (2) o evaluare care nu vizează experiența reală a acestora și problemele cu care se confruntă este percepută mai nedreaptă; (3) lipsa criteriilor și a feedback-ului asupra notelor; (4) evaluările tradiționale (precum testele scrise) au fost considerate mai puțin corecte și eficiente decât evaluările care au necesitat implicarea lor directă în sarcini.
 
Pe de altă parte, elevii care percep procedurile de notare ca fiind mai corecte nu vor renunța la fel de ușor la școală, vor fi mai mulțumiți cu profesorul lor și pot înregistra chiar și rezultate mai bune la învățătură. Printre principalele măsuri ce se pot lua pentru ca evaluarea să fie percepută mai corectă, literatura de specialitate sugerează:
- adoptarea unei atitudini transparente cu privire la modalitățile de notare. Criteriile de evaluare, obiectivele și așteptările profesorului ar trebui comunicate elevilor înainte de începerea procesului de evaluare;
- asigurarea oportunităților de învățare prin intermediul evaluării – acestea se recomandă a fi nu atât egale pentru toți elevii, ci mai degrabă particularizate asupra nevoilor fiecăruia;
- crearea unui mediu de lucru constructiv – prin faptul că învățarea are o natură socială, asigurarea condițiilor optime de dezvoltare constructivă este una dintre principalele responsabilități ale profesorilor; 
- reflecția constantă, critică și organizată a profesorilor asupra puterii, erorilor și scopurilor evaluării, pentru identificarea celei mai adecvate soluții la grupul de elevi
 
Mai mult decât atât, dezvoltarea metodelor științifice contribuie activ la orientarea spre evaluări mai puțin subiective, care permit realizarea comparațiilor juste între elevi și, implicit, cunoașterea mai precisă a nevoilor particulare de dezvoltare a acestora. Astfel, testele standardizate se pot dovedi utile în acest caz prin faptul că ele determină nivelul cunoștințelor elevilor raportat la o normă (ex. ceilalți elevi de aceeași vârstă). BRIO propune o astfel de soluție, prin care blândețea sau severitatea corectorului lasă loc modalităților obiective de corectare și posibilității de a acoperi întreaga materie. Pentru alte beneficii asupra testării standardizate și cum pot elevii să beneficieze de ea începând de astăzi, puteți afla accesând acest link

Încearcă testul din Finala Brio Challenge! Timp de două săptămâni, testele sunt disponibile în platformă - secțiunea Contul meu – Încearcă testul din Finala Brio Challenge.